Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Domen klar: Inget skadestånd till barnmorskan

Torsdag 12 november 2015 kom domen i Jönköpings tingsrätt, i målet där en barnmorska stämt Jönköpings län. Barnmorskan ansåg att hennes religionsfrihet hade kränkt genom att hon inte fick ett jobb som barnmorska för att hon vägrade utföra aborter, vilket jobbet krävde.

För två år sedan anmäldes Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter, av ett antal organisationer som arbetar mot abort. De hävdar att Sverige kränker den sociala stadgan, när barnmorskor inte får vägra utföra aborter och hänvisa till sin privata moral eller religion. Detta har även barnmorskan i Jönköping hävdat.

I somras återkom Europarådets kommitté för sociala rättigheter till Sverige med sitt beskedet – det är inte diskriminering att inte anställa en person som vägrar utföra det som arbetet kräver. Rådets kommitté rekommenderar inte att någon sådan klausul införs. Tvärtom, har kommittén i flera fall kritiserat bland annat Italien för att deras samvetsklausuler är ett hinder för aborträtten och kvinnors tillgång till säker vård.

Man kan helt enkelt inte stå upp för svenska aborträtt och samtidigt aktivt verka för att underminera den. Vi vet av erfarenhet att liknande klausuler begränsar kvinnors rätt till fri säker abort. Istället ökar den både skuld och skam för kvinnor i en oerhört utsatt situation i livet, som kräver stöd, hjälp och respekt genom hela vårdkedjan.

S-kvinnor har tagit många debatter om detta och vår utgångspunkt är tydlig. Det här handlar inte om att bara utreda eller tala om religionsfrihet, frågan drivs aktivt av motståndare till abort det råder det ingen tvivel om. Alla i Sverige har full rätt och frihet till sin religion och sitt samvete, det skyddas av diskrimineringslagen. Ingen är heller tvingad att utföra någon arbetsuppgift mot sin vilja. Men man har inte rätt till att få vilket jobb man vill, om man inte vill eller kan utföra det jobbet.

S-kvinnor gläds därför åt att även Jönköpings tingsrätt slagit fast detta. Domen är viktig för att säkerställa fri och säker aborträtt där patientens behov och bemötande går först.

facebook Twitter Email