Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Du argumenterar som SD, Ebba Busch Thor

Ebba Busch Thor (KD) skriver att feminismen behöver förnyas. Samtidigt räknar hon upp en rad gamla jämställdhetsproblem. Det är tråkigt att se hur Kristdemokraterna argumenterar allt mer som Sverigedemokraterna och försöker skapa splittring i frågor där vi faktiskt är eniga.

Publicerad i Aftonbladet 8 mars 2019.

Låt oss börja med att konstatera att svensk jämställdhetspolitik har varit väldigt effektiv. Det är ingen slump att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det är medvetet arbete som fört oss hit, ofta reformer genomförda av Socialdemokraterna.

Kvinnlig rösträtt, införande av föräldraförsäkringen, utbyggd barnomsorg, rätten till fri abort, förbättrad representation med varvade listor, kvinnofridslagen, sexköpslagen och nu senast en ny sexualbrottslag.

Sen finns det självklart många jämställdhetsfrågor kvar att kämpa för, exempelvis heltid som norm och jämställda löner. Den kampen fortsätter vi S-kvinnor varje dag året runt.

Busch Thor skriver om trygghet, pensioner och föräldraförsäkringen.

För ökad trygghet har regeringen redan gjort stora ekonomiska satsningar på polisen, på kvinnojourernas arbete och en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Stora satsningar kommer även fortsättningsvis att göras på välfärden.

Pensionsfrågor beslutas gemensamt av den blocköverskridande pensionsgruppen.

Från nästa år höjs bostadstillägget och garantipensionen, för att öka tryggheten för de sämst ställda pensionärerna, som oftast är kvinnor. S-kvinnor vill också ha en översyn av hela pensionssystemet, för att nå jämställda pensioner.

Föräldraförsäkringen vill jag påminna Busch Thor om att till och med gamla Alliansregeringen skrev i sin budget att de reserverade månaderna haft en positiv effekt på pappors uttag av föräldradagar. Men det är klart, om man inte tycker det är viktigt att barn också får rätt till sina pappor, så är det lätt att säga att alla reserverade månader ska tas bort.

Och Jämställdhetsmyndigheten är inte ett alternativ till satsningar på kvinnor, den är en viktig förutsättning för detta. En myndighet med ett helhetsansvar för jämställdhetsfrågorna.

I dag, den 8 mars, och alla andra dagar fortsätter S-kvinnor att gå från ord till handling för att förbättra kvinnors situation på riktigt!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email