Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Dubbelspel från Busch Thor i abortfrågan

Att hävda att man står bakom aborträtten, men gång på gång verkar för att underminera den är inget annat än hyckleri. Flera S-organisationer har granskat KD:s abortpolitik.

Publicerad i Dagens Arena 30 juni 2015.

I dag håller Kristdemokraternas nya partiledare Ebba Busch Thor sitt tal i Almedalen. I en rad frågor har hon tagit tydliga steg åt höger, mot en hårdare och mer konservativ linje än sin företrädare Göran Hägglund.

Särskilt gäller det synen på rätten till abort. Samtidigt som ledande kristdemokrater säger sig ”stå bakom” aborträtten fortsätter de att motarbeta och kringskära den med olika medel.

Ett argument som ofta återkommer är att hävda att vårdpersonal har rätt att vägra utföra aborter, så kallad samvetsfrihet. För två år sedan anmälde ett antal antiabortorganisationer Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. De hävdade att Sverige kränker den sociala stadgan eftersom barnmorskor inte får förvägra kvinnor abort med hänsyn till sina privata moraluppfattningar.

I dagarna återkom Europarådets kommitté med ett tydligt beslut: Det är inte diskriminering att inte anställa en person som vill slippa utföra uppgifter som ingår i arbetet.

Andra kristdemokratiska förslag på hur aborträtten kan kringskäras är en ”nollvision” för aborter och ett register över varför kvinnor väljer att göra abort, som Ebba Busch Thor lanserade i en intervju i den högerkristna tidningen Världen Idag.

En kvinna som beslutar att göra abort ska alltså tvingas redogöra för skälen till sitt beslut, så att politiker ska kunna diskutera vilka aborter som görs av ”fel” skäl. Hon ska dessutom klandras för att hennes beslut strider mot en politisk målsättning om att inga aborter ska ske i Sverige.

I de landsting och regioner där Kristdemokraterna är med och styr finns mer konkreta exempel på försök att kringskära aborträtten. När Stockholms läns landsting beslutade om besparingar i sjukvården gjordes extra stora nedskärningar i anslagen till medicinsk abort. Resultatet blir att antalet vårdgivare som erbjuder medicinsk abort minskar.

Kristdemokraterna i Region Kronoberg försökte i slutet av förra mandatperioden driva igenom rätt till samvetsfrihet och fick med sig övriga borgerliga partier tills det uppmärksammades i media och möttes av massiva protester.

Samtidigt mörkar många kristdemokratiska politiker sin syn på aborträtten. I Region Jönköpings län hindrades en socialdemokratisk ledamot från att ens ställa en fråga det kristdemokratiska sjukvårdsregionrådet om hon står bakom gällande svensk abortlagstiftning. Det kristdemokratiska regionrådet i Västra Götalandsregionen vägrar redogöra för sin syn på aborträtten, trots upprepade frågor.

Även på EU-nivå arbetar Kristdemokraterna med sina konservativa systerpartier mot aborträtten. Så sent som för några veckor sedan röstade Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktusson mot EU:s strategi för jämställdhet som bland annat innehöll skarpa skrivningar för att stärka kvinnors rätt till säkra och lagliga aborter.

Ebba Busch Thor och många kristdemokrater med henne har hävdat att vi som står upp för aborträtten skulle avfärda den här frågan ”nonchalant” och ”bekymmerslöst”. Det är fullständigt nonsens. Tvärtom är det här en oerhört tung och svår fråga för alla inblandade, för många en akut livskris. Just därför måste den kvinna som är vårdtagare alltid bemötas med respekt, stöd och hjälp – aldrig ifrågasättas eller skuldbeläggas.

Att hävda att man står bakom aborträtten, men samtidigt gång på gång verkar för att underminera den är inget annat än hyckleri. Vi står upp för svensk lagstiftning och för kvinnans rätt till sin egen kropp. Det är en grundläggande rättighet och varje gång Kristdemokraterna eller något annat parti försöker inskränka den rätten kommer vi att agera, så enkelt är det.

Ellinor Eriksson, ordförande SSU
Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor
Elin Ylvasdotter, ordförande S-studenter
Anna Hedh, Europaparlamentariker (S)

facebook Twitter Email