Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Ebba Busch vill fjättra kvinnorna vid spisen

Kristdemokraternas familjepolitiska förslag gör barnfamiljer fattigare, det ökar ojämställdheten och är katastrofalt för integrationen.

Publicerad i Expressen 16 nov 2023

I helgen antog Kristdemokraterna ett nytt familjepolitiskt program. Programmet innehåller en lång rad förslag som, om de blev verklighet, skulle cementera kvinnans plats i hemmet och rasera decennier av arbete för jämställdhet och kvinnors möjlighet till en egen försörjning.

Det ska bli dyrare att ha barn i förskola. Maxtaxan ska höjas med flera tusen kronor. Istället ska det bli lättare och mer förmånligt att vara hemma med sina barn.  Kristdemokraterna föreslår en ny variant av det gamla vårdnadsbidraget, denna gång genom att den som driver daghemsverksamhet ska kunna få ersättning för att ”ta hand om egna och anhörigas barn”. Kristdemokraterna vill också göra det enklare att förlänga föräldraledigheten genom att föräldrar ska kunna ta ut en mindre andel av pengarna under längre tid. Dessutom vill KD att pappamånaderna i föräldraförsäkringen på sikt helt ska tas bort. Föräldrar ska inte behöva dela alls på tiden med barnen.

Förslagen från Kristdemokraterna skulle få katastrofala konsekvenser på en rad sätt:

  1. Barnfamiljer blir fattigare. För en familj med två barn skulle avgiften till förskolan höjas med nära 12000 kronor. Det är knappast en kostnad som vanligt folk skulle klara av. Tajmingen kunde inte vara sämre med den prischock som slår hårt mot Sveriges barnfamiljer med stigande räntor, höjda matpriser och drivmedelskostnader. Dessutom riskerar förslaget att putta ut just de barn som behöver förskolan allra mest.
  2. Negativ integration. Vi vet, av erfarenhet från det förra experimentet med vårdnadsbidrag, att det främst är utrikesfödda kvinnor som stannar hemma längre om det går. Förslaget innebär samtidigt sämre förutsättningar för de barn som inte möter andra barn på förskolan. Förslaget är en integrationspolitisk katastrof.
  3. Ökad ojämställdhet. Pappornas uttag av föräldradagar har ökat över tid i takt med att fler dagar har reserverats för den ena föräldern. I dag tar papporna ut 30 procent av föräldradagarna. Pappornas ökade uttag är viktigt både för att öka jämställdheten i hemmet och på arbetsmarknaden. Med sitt familjepolitiska program backar Kristdemokraterna in i framtiden och tar Sverige flera decennier bakåt i det jämställdhetspolitiska arbetet.

S-kvinnor ser behov av en motsatt politik, som utvecklar förskolan, förbättrar integrationen och löser viktiga problem för barnfamiljer i Sverige. Det behövs en förskola med tillräckliga resurser för att hålla nere barngruppernas storlek och ge personalen förutsättningar att se alla barn och fånga upp de som har särskilda behov. I Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas regering drivs utvecklingen just nu i motsatt riktning.

Det är faktiskt hårresande att Kristdemokraterna lägger fram ett program med förslag om minskade barngrupper samtidigt som det första man gjort i regeringsställning är att just ta bort kravet på minskade barngrupper i förskolan. Hur kan Ebba Busch med någon som helst självrespekt se sina väljare och medlemmar i ögonen i talet om en barnomsorg med hög kvalitet samtidigt som man med berått mod driver fram nedskärningar i förskolan och skolan som är värre än under 90-talskrisen.

Det svenska mammor och pappor efterfrågar är ökade resurser och fler närvarande vuxna i förskolan och skolan. Inte att det ska bli dyrare att ha barn i förskolan och att kvinnor ska återgå till att ta hela ansvaret för hem och familj.

Annika Strandhäll,
ordförande S-kvinnor

Publicerad i Expressen 16 nov 2023

 

facebook Twitter Email