Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Efter #metoo – arbetet emot sexuella övergrepp måste fortsätta

Det har gått nästan ett år nu sedan #metoo-vågen drog över världen och omkullkastade den ena efter den andra branschens unkna, otidsenliga och kvinnofientliga arbetskultur och klimat. Vi var många som ställde oss upp och sa #metoo. Ännu fler ställde sig upp i solidaritet och bredd och sade - äntligen bryts tystnaden!

Publicerad i Dala-Demokraten 23 augusti 2018.

Men även om #metoo var banbrytande kan vi inte ta dess effekter för givna. Det finns alltid en risk att en möjlig samhällsförändring med tiden tynar bort när människor återgår till gamla hjulspår. Det är därför viktig att organisationer som S-kvinnor, och andra, fortsätter driva frågan om ökad jämställdhet.

För statistiken avseende mäns våld mot kvinnor och andelen kvinnor som i olika undersökningar svarar att de varit utsatta för sexuella trakasserier talar sitt tydliga språk. Sexuella trakasserier i form av fysiska påhopp eller sexistiska kommentarer förkommer över allt. I mycket unga åldrar och bland äldre, inom så kallade högstatusyrken likaväl som inom lågstatusyrken, i storstäder och på landsbygden, i privata sammanhang och i professionella sammanhang, vid tillfälliga möten mellan män och kvinnor likaväl som inom etablerade relationer.

S-kvinnor är en socialdemokratisk, feministisk, antirasistisk organisation som i pågående valrörelse kämpar för en Socialdemokratisk valseger. En av de viktigaste besluten som vår Socialdemokratiskt ledda regering fått igenom under mandatperioden är den så kallade samtyckeslagstiftningen.

Att lagen klubbades igenom av riksdagen innebär (äntligen) att vi har en lagstiftning som utgår från en modern syn på sexuellt samspel mellan män och kvinnor, en lagstiftning med en utgångspunkt i att båda parter vill. Man kan inte förutsätta att den andra parten vill bara för att den inte uttryckligen säger nej.

I ett fullt ut jämställt Sverige torde det vara självklart att man säkerställer att samtliga inblandade vill. Men så ser dessvärre inte verkligheten ut och det är därför samtyckslagstiftningen är en stor seger.

Om Socialdemokraterna vinner valet kommer S-kvinnor fortsätta arbetet för att den politik som genomförs gynnar jämställdhet och jämlikhet. För att säkerställa att #metoo inte bara var något som kom och gick vill vi:

• Motverka alla former av exploatering och objektifiering av kvinnokroppen.

• Lagstifta mot sexistisk reklam, marknadsföring och objektifiering av kvinnor i TV och film.

• Införa en nollvision mot mäns våld mot kvinnor.

• Verka för att en utredning tillsätts om pornografins skadliga verkningar och hur pornografiska filmer med tortyrliknande och plågsamma inslag kan motverkas och förbjudas.

• Prioritera sex- och samlevnadsundervisningen högre. Utbildningen behöver mer tid och måste hållas av lärare utbildade i ämnet.

Som S-kvinnor tar vi dagligen den feministiska kampen för kvinnors rätt till sin kropp. För det behövs en Socialdemokratiskt ledd regering. Den 9 september är valet ditt.

Carin Ohlsson (S), förbundsordförande S-kvinnor

Jessica Wide (S), sekreterare S-kvinnor Falun

facebook Twitter Email