Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

En bra pension ska inte kräva en rik man

I Alliansens valmanifest lyser jämställdhetsförslag i stort med sin frånvaro. Vissa reformer, som till exempel jämställdhetsbonus, har dessutom redan prövats utan framgång.

Publicerad i Expressen den 5 september 2014.

Det mest anmärkningsvärda förslaget gäller dock pensionerna. Som jämställdhetsminister Maria Arnholm skrev i Expressen i söndags vill alliansen utreda om det går att förändra pensionssystemet så att mer av den intjänade pensionen fördelas lika mellan makar. De föreslår alltså en form av återgång till sambeskattning. Det vore ett historiskt paradigmskifte för att minska kvinnors ekonomiska självständighet!

Grundproblemet är vi överens om – många kvinnor lever på en alltför låg pension. Hur detta skulle lösas av att kvinnor görs mer ekonomiskt beroende av män kan vi inte förstå. En bra pension ska inte kräva en rik man. Kvinnors självförsörjande måste bygga på en politik som avskaffar lönegapet. Flera tydliga krav för detta finns i Socialdemokraternas valmanifest:

  • Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden.
  • Lönekartläggningar ska genomföras varje år.
  • Män ska ges ett ökat föräldraansvar med en tredje ”pappamånad”.
  • Satsningar på välfärden ska möjliggöra kvinnors förvärvsarbete.

Att avskaffa den orättvisa straffskatten på pensionärer är ytterligare en åtgärd Socialdemokraterna kräver. I ett första steg kommer skatten helt att tas bort för pensioner upp till 12 000 kr/mån, vilket motsvarar pensionen för en genomsnittlig kvinnlig pensionär.

Att bekämpa arbetslösheten är också en förutsättning för att säkra pensionerna. Ju fler som arbetar, desto bättre pensioner.

En feministiskt socialdemokratiskt ledd regering behövs för ett jämställt Sverige.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email