Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

En feministisk regeringsförklaring

Sveriges nya regering är en feministisk regering. Hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas. Kvinnor och män ska ges samma makt att forma samhället och sina liv. Bara så kan vårt samhälle och varje enskild människa nå sin fulla potential, sa Stefan Löfven.

På torsdagen den 2 oktober valdes Stefan Löfven till Sveriges statsminister. Under fredagen den 3 oktober presenterade han regeringsförklaringen och sin nya regering. Här är några reformer som blir avgörande för jämställdheten och som S-kvinnor länge drivit:

Jämställdhetspolitiken ges en större tyngd i Regeringskansliet. Departement och myndigheter får tydligare uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Stöd till kvinno- och brottsofferjourerna, till våldsutsatta kvinnor, ska förbättras. Fler sexualbrott ska klaras upp och principen om samtycke vid sex blir grundläggande. Våldtäktslagstiftningen ska ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas.

Att köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras är en vidareutveckling av den svenska sexköpslagen som S-kvinnor varit med och utformat Vi har länge kämpat för den här utvecklingen, enligt samma modell som bland annat Norge.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Lönekartläggningar genomföras varje år, och heltid ska vara norm på arbetsmarknaden (deltid ska vara en möjlighet) – frågor S-kvinnor jobbat länge för.

Insatser behövs så att fler orkar arbeta heltid, rehabiliteringen vid sjukdom ska förbättras. Att förbättra folkhälsan är en viktig kvinnofråga varför vi är glada att detta lyfts. Den ökade ohälsan bland framför allt unga kvinnor och hbtq-personer beaktas särskilt.

En tredje månad reserveras för vardera förälder i föräldraförsäkringen för ett mer jämställt uttag, S-kvinnor har varit drivande i detta arbetet inte minst under partikongressen 2013. Föräldraförsäkringen ses även över för att underlätta för stjärnfamiljer. Vårdnadsbidraget avskaffas.

Kvoteringsfrågan: om inte andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är minst 40 procent år 2016 presenteras ett lagförslag om kvotering. S-kvinnor stödjer och har länge drivit införandet av kvotering enligt EU-direktiv vilket nu ser ut att bli verklighet.

En mer jämlik skola genom bl.a. tillförande och omfördelning av resurser. För S-kvinnor är det också viktigt att skolan på alla nivåer arbetar för att bryta könsnormer och har en genusmedveten pedagogik, vilket vi kommer att bevaka noga även framöver.

Jämställda högskolor prioriteras också – unga forskares villkor ska förbättras och andelen kvinnliga professorer ska öka och forskningsanslagen fördelas jämställt.

FNs barnkonvention kommer att bli svensk lag! En stor och viktig fråga för S-kvinnor som vi länge drivit. För ett samhälle där barnens bästa alltid är i fokus. Den här frågan kommer vi också noggrant att följa.

facebook Twitter Email