Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

En ny sexuell revolution behövs

Synen på kön och sexualitet har förändrats över tid, till exempel har ett kritiskt perspektiv på heteronormen tillkommit. Många unga i Sverige har i dag också en mer tillåtande attityd till sex. Det visar att attityder kan förändras, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, men konstaterar också att mycket återstår för att sexualiteten ska kunna kallas jämlik.

Publicerad i Feministisktperspektiv 9 september 2016.

Trots att vi vet hur viktig sexualiteten är för vårt mående är dessa frågor sällan prioriterade inom folkhälsopolitiken. I stället är det oftast frågor om sexuellt våld och tvång, oskyddat sex och aborter som står i fokus när sexualitet och reproduktiv hälsa undersöks och diskuteras. Det är förstås väldigt viktiga frågor, men de måste kompletteras med uppföljningar som fokuserar på mer hälsofrämjande områden och även kunskap om sexualitet och tillfredsställande sexliv. Sexualitet behöver bli en självklar, integrerad del av uppföljningen av folkhälsan.

Att regeringen, med folkhälsominister Gabriel Wickström i spetsen, nyligen tog initiativ till en ny omfattande befolkningsstudie om sexualitet är därför så välkommet. Den senaste större sexualundersökningen gjordes för 20 år sedan. En mindre undersökning gjordes för några år sedan och visade bland annat att sexuell hälsa är kopplad till både klass, kön och ålder. Men kunskapsbristen är som sagt stor.

Positiv sexuell hälsa och kvinnors lust på sina egna villkor är frågor som S-kvinnors programkommission, som arbetar med ett nytt politiskt program för S-kvinnor, tittat extra noga på. I de diskussioner vi haft har det varit viktigt att lyfta fram att sexualitet i grunden är positivt. Vi har valt att fokusera på kvinnors lust och kvinnors rätt att bejaka sin sexualitet.

Att som kvinna ”ta för sig” kan vara förenat med såväl skamkänslor som osäkerhet, eftersom det går emot föreställningen av den kvinnliga sexualiteten. Det kan också dra på sig fördömanden från en oförstående omgivning.

Det behövs en ny sexuell revolution, som i grunden tar itu med den skeva synen på sex och sexualitet. Tjejers och kvinnors sexualitet ska bejakas på samma sätt som killars och mäns sexualitet. Seglivade föreställningar om att sexualdrift skulle vara könsbetingat måste bort, eftersom det påverkar värderingar och attityder kring sex. I själva verket är sexualiteten något individuellt och varierar lika mycket inom som mellan grupperna kvinnor och män.

Synen på kön och sexualitet har förändrats över tid, till exempel har ett kritiskt perspektiv på heteronormen tillkommit. Många unga i Sverige har i dag också en mer tillåtande attityd till sex. Det visar att attityder kan förändras. Att fortsätta värna kvinnors positiva sexuella hälsa och kvinnors lust krävs för att nå en förändring även när det gäller att få en mer jämlik sexualitet.

En kvinna som förstått vikten av synliggöra kvinnors sexualitet är författarinnan Katarina Wennstam som tar sig an ämnet i sin senaste bok Flickan och skammen. Det är en bok som handlar om just sexualitet och skam, om ryktesspridning, om flickor som stämplas som horor och slampor när de tar plats.

Det är en bok som jag ser fram mot att läsa och som jag hoppas att många – tjejer och killar, kvinnor och män – läser. Vi behöver en bredare och mer nyanserad debatt i samhället om allas rätt till sin egen sexualitet.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email