Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

”En sjujäkla satsning på välfärden”

Idag presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen en stor satsning på välfärd, äldreomsorg och sjukvård. "En sjujäkla satsning på välfärden", som statsminister Stefan Löfven kallar det.

– Vi är mycket glada och stolta över att se regeringen satsa på äldreomsorgen. Coronapandemin har visat de allvarliga bristerna tydligt och nu ska dessa åtgärdas. S-kvinnor har äldreomsorgen som en av våra hjärtefrågor och vi anser att det här är en av de viktigaste satsningarna som görs nu, säger Carina Ohlsson, förbundsordförande.

S-kvinnor har länge påtalat att bemanningen i äldreomsorgen måste stärkas samtidigt som kvaliteten förbättras. Kvinnor ska inte tvingas kompensera för bristande hemtjänst eller underbemanning på äldreboendet. Att utveckla äldreomsorgen är en viktig fråga både för brukarna, deras anhöriga och de anställda.

Satsningen innebär:

1. Höjda generella statsbidrag. Kommuner och regioner föreslås få ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver den permanenta höjningen på 12,5 miljarder kronor fr.o.m. 2021 som aviserades i vårändringsbudgeten. Det föreslås även 5 miljarder till 2022.

2. Satsning på äldreomsorg och äldreomsorgslyft. Kommuner får ett permanent tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder. Det är den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen.

3. Hantering av uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård. Under våren behövde hälso- och sjukvården ställa om för att ge vård till patienter som var svårt sjuka i covid-19 och många planerade besök och operationer behövde skjutas upp. För att vården ska klara att hantera det uppdämda vårdbehovet och vid behov fortsatt covid-19-relaterad vård, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022.

facebook Twitter Email