Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Erkänn också Västsahara

De folkrättsliga kriterier som gäller för erkännandet av Palestina gäller också för Västsahara, skriver Helena Olsson, Lena Hartwig och Carina Ohlsson.

Publicerad i Upsala Nya Tidning 28 november 2014.

Erkännandet av staten Palestina var ett av de första beslut som den nya samarbetsregeringen fattade. De folkrättsliga kriterierna bedömdes vara uppfyllda. Beslutet är ett första viktigt steg om att återuppta fredssamtalen i området och stärka möjligheterna att nå en stabil tvåstatslösning, med 1967 års gränser som utgångspunkt och med Jerusalem som huvudstad.

Det politiska stödet måste också kompletteras med ekonomiskt stöd, för återuppbyggnad och för att lindra den humanitära nöden i området. Det är viktiga delar för att inge hopp och framtidstro och därigenom också minska risken att många ser radikala grupper som det enda alternativet.

De folkrättsliga kriterier som gäller för Palestina gäller också för Afrikas sista koloni, Västsahara (Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken, SADR).

Två tredjedelar av Västsahara ockuperas i dag av Marocko (arvtagare till den spanska kolonialmakten). Huvuddelen av den västsahariska befolkningen bor sedan 30 år i flyktingläger i grannlandet Algeriet, många lever under mycket svåra förhållanden.

Västsahara har en demokratiskt vald regering som styr över flyktinglägren samt landets icke-ockuperade delar. Stora naturresurser gör landet potentiellt rikt och befolkningen i flyktinglägren är efter omständigheter välutbildad.

Västsahara har därför alla möjligheter att åta sig de förpliktelser som åligger en stat.

Det faktum att ockupationsmakten Marocko genom systematiska människorättskränkningar underkuvar möjligheterna till politisk organisering räcker inte för att hävda att Västsahara inte skulle uppfylla kriterier för en stat.

I fallet Palestina har drygt 130 andra länder redan erkänt staten Palestina. Sverige har nu anslutit till dem som första land inom EU. Erkännandet har väckt internationella reaktioner och är en oerhört viktig markering. Flera länder, som Storbritannien och Spanien, har signalerat viljan att följa Sveriges exempel.

Nu är det dags att visa samma mod när det gäller Västsahara! Hittills har ett 80-tal länder erkänt Västsahara/SADR, dock ännu inget EU-land. Socialdemokraterna gjorde vid sin partikongress 2009 ett principiellt ställningstagande om att erkänna Västsahara.

I december 2012 fattade riksdagen beslutet att uppmana dåvarande regeringen att erkänna Västsahara, något som regeringen Reinfeldt valde att inte göra.

De folkrättsliga parallellerna mellan Palestina och Västsahara är tydliga. Båda länderna har starka ockupationsmakter med låg respekt för mänskliga rättigheter och ett geopolitiskt läge i en orolig region. Detta gör det än mer angeläget för Sverige att bidra med de diplomatiska medel som står till buds.

S-kvinnor har som många andra organisationer inom socialdemokratin lång tradition av stöd till de västsahariska flyktinglägren. Många politiska och ideella organisationer utför stora insatser i området, men det räcker inte. Det behövs konkreta politiska beslut och först och främst ett erkännande.

Ett självständigt Västsahara, med goda relationer till intilliggande länder skulle förmodligen kunna bli oberoende av bistånd snabbt, kanske till och med bli biståndsgivare och en viktig handelspartner i framtiden. Landets stora naturresurser missbrukas och skövlas i dag av Marocko, helt i strid med folkrätten.

Att erkänna Västsahara bidrar till att höja deras internationella status och stärka deras position i det internationella samfundet. Det skickar också viktiga signaler till den västsahariska befolkningen – att omvärlden bryr sig.

Helena Olsson, ordförande S-kvinnor Uppsala

Lena Hartwig, ordförande S-kvinnor Uppsala Län

Carina Ohlsson, riksdagsledamot och ordförande S-kvinnors

facebook Twitter Email