Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

”Föräldraförsäkringen både generös och flexibel”

Som politiker är det vårt ansvar att se över hur vi fördelar politiska styrmedel och vilka konsekvenser det får. Det handlar om att våra gemensamma skattepengar är till för att bygga ett bättre Sverige med hänsyn både till barnen, föräldrarna och samhället, skriver Carina Ohlsson.

Publicerad på SVT Opinion 22 oktober 2014.

Sverige har ett av världens mest generösa system för föräldraledighet. Det ger föräldrar rätt att vara hemma med sitt barn i 480 dagar. Vi har rätt att vara hemma på heltid barnets första 18 månader.

Efter det har vi rätt att ta ut föräldradagar och att gå ner i deltid ända tills barnet fyller 8 år. Föräldrar får hälften av dagarna var och alla utom 60 dagar kan omfördelas fritt mellan föräldrarna. Ensamstående kan fortfarande få alla dagar.

Hemmaföräldrars nätverk frågar sig i en debattartikel 10 oktober varför politikerna fokuserar på föräldraförsäkringen när de talar om jämställdhet. De nämner en rad andra jämställdhetspolitiska frågor som de tycker är viktigare, så som löneskillnader och kvinnors hälsa.

Svaret är givetvis att det hänger ihop, alla delar är viktiga.

Den förändring som nu föreslås är att alla utom 90 dagar ska kunna omfördelas. Även i fortsättningen kommer vi att ha en unik föräldraledighet med stor flexibilitet, där en förälder kan stanna hemma över ett år med betald ledighet.

Vad man väljer att göra efter den betalda ledigheten, om man vill bli hemmaförälder eller gå tillbaka till arbete, avgör förstås varje familj själv.

Föräldraförsäkringen infördes av Socialdemokraterna 1974. Målet var att båda föräldrarna skulle kunna arbeta och försörja sig själva. Men det handlade inte bara om att få ut alla i arbete utan också att erbjuda båda föräldrarna så mycket tid som möjligt hemma med sina barn.

I stora delar av Europa och även i USA tvingas kvinnor fortfarande ofta välja mellan barn och karriär. I EU har många länder bara runt tre månaders ledighet för mammor efter förlossningen.

I USA finns ingen lagstadgad rätt att vara föräldraledig alls. Det är upp till arbetsgivaren om du får ledigt och du har inte rätt till någon föräldrapeng. Man får helt enkelt välja om man vill säga upp sig och bli hemmafru, eller sätta barnen i barnpassning redan som bebisar.

Sverige valde bort denna modell för att ge mammor och pappor möjligheten att vara både föräldrar och kunna försörja sig själva.

Det handlar inte alls om att styra familjer att göra exakt likadant. Genom en utbyggd föräldraledighet och en utbyggd barnomsorg får även den som inte har råd till obetald ledighet helt nya möjligheter att både kunna vara hemma med sina barn och behålla sitt arbete.

Den som vill stanna hemma på obegränsad tid med sina barn och inte arbeta har givetvis alltid varit i sin fulla rätt att göra så.

Som politiker är det vårt ansvar att se över hur vi fördelar politiska styrmedel och vilka konsekvenser det får. Det handlar om att våra gemensamma skattepengar är till för att bygga ett bättre Sverige med hänsyn både till barnen, föräldrarna och samhället.

I dag slits allt fler kvinnor sönder av dubbelarbete, speciellt bland kvinnor ökar sjukskrivningarna. Kvinnor får inte fast anställning eller heltid eftersom de förväntas vara föräldralediga, även om de aldrig är det. De får betydligt lägre lön, i alla yrkessektorer, oavsett hur man mäter. Det gynnar ingen.

I dag beskrivs problembilden som om man stjäl dagar från barnet, i stället för att man ger dagar till båda föräldrarna.

Antalet dagar är fortfarande 480. Vi vill inte tro att 90 vikta dagar med sitt barn skulle vara ett problem för en förälder. Papporna nämns sällan, men givetvis är det också viktigt att värna deras tid med sina barn.

Socialdemokraterna har även beslutat om att tillföra en jämställdhetsmiljard för att kompensera för de ekonomiska förändringar som ytterligare vikta föräldradagar kan innebära för en familj. Förändringen görs med stor hänsyn till den enskilde familjens behov.

Föräldraförsäkringen är viktig för oss. Det är en hörnsten i det välfärdssamhälle som vi byggt upp och alltid värnat. Med de förändringar som nu planeras kommer det betalda och det obetalda arbetet att fördelas mer rättvist, det gynnar alla.

Samtidigt fortsätter den svenska föräldraförsäkringen att vara unikt generös och flexibel.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email