Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Färre vårdplatser, ökad anhörigomsorg

Under 2000-talet har närmre 30 000 vårdplatser, var fjärde plats, försvunnit på landets äldreboenden. Parallellt med det har vi sett en drastisk ökning av anhörigomsorgen.

Siffror från SCB visar att närmre 100 000 personer i Sverige har fått gå ner i arbetstid eller helt sluta jobba för att kunna säkra vården för sina äldre anhöriga. En rapport som nyligen presenterades av fackförbundet Kommunal visar på samma utveckling.

S-kvinnor har länge sett med oro på utvecklingen inom äldrevården vilket vi även skrev om i en debattartikel i höstas.

Nedskärningarna inom äldrevården skapar otrygghet och försämrad livskvalitet för många äldre. Detta sker samtidigt som andelen äldre fortsätter öka i Sverige och behoven är större än någonsin.

Konsekvenserna av nedskärningarna är, utöver sämre vård för de äldre, också ett stort bakslag för jämställdheten. För det är nästan alltid kvinnor som tvingas bort från arbetsmarknaden och tillbaka till hemmet för att ta hand om närstående.

Besparingarna inom äldrevården kostar dessutom samhället enorma summor i förlorade skatteintäkter när så många tvingas arbeta mindre. Regeringen vill gärna framhålla en ökning av privat köpt hjälp och den har mycket riktigt ökat. Men inte i närheten av anhörigvården som står för den största delen.

Dagens äldreomsorg har blivit ett samhällsproblem. S-kvinnor vill se en förändring genom mer resurser, kompetensutveckling och bättre bemanning i äldreomsorgen. Det behövs en långsiktig kvalitetsplan för svensk äldreomsorg.

facebook Twitter Email