Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Förtroendevalda ska ha rätt till föräldraledighet

S-kvinnor välkomnar regeringens förslag att ge ministrar rätt att vara föräldralediga, men vill se samma rättigheter för alla förtroendevalda.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över möjligheten för ministrar att vara föräldralediga, en möjlighet som i dag saknas.

S-kvinnor välkomnar regeringens förslag. Föräldraförsäkringen finns till för att ge barn en trygg start i livet och för att barn ska kunna utveckla en nära relation till båda föräldrarna. Den ska också göra det möjligt för både mammor och pappor att kombinera arbete med familjeansvar. Det borde därför vara självklart att en jämställd föräldraförsäkring ska gälla även för regeringens ministrar.

Samma problem drabbar förtroendevalda på kommun- och landstingsnivå. Eftersom dessa uppdrag inte räknas som en anställning har de folkvalda på dessa nivåer ingen given rätt till föräldraledighet. Istället har vissa kommuner och landsting valt att reglera detta, andra inte.

Vid S-kvinnors förbundsmöte i augusti i år behandlades just denna fråga. En motion om att ändra Kommunallagen för att ge förtroendevalda rätt till föräldraledighet bifölls. För att skapa likvärdighet för alla förtroendevalda förutsätter vi att denna fråga också tas med i den kommande utredningen.

 

facebook Twitter Email