Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Feministiska satsningar i budgeten

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson budgetpropositionen för 2020/21. Hon framhöll att det är en tydligt socialdemokratisk budget där mer pengar går till lågavlönade och kvinnor. 

S-kvinnor välkomnar flera feministiska satsningar för ökad jämlikhet, jämställdhet och integration.

Kvinnofrid

  • Länsstyrelsernas långvariga uppdrag mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel föreslås permanentas, med en finansiering på 100 miljoner kronor/år. Regeringen föreslår också en förstärkning till kommunerna för återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer, genom att öka det generella statsbidraget med 30 miljoner kronor under 2021 och 60 miljoner kronor per år fr.o.m. 2022.
  • Ett permanent kompetenscentrum mot hedersförtryck inrättas för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och göra det mer långsiktigt. Regeringen tillför samtidigt medel för att öka kunskapen och kompetensen för de som arbetar med dessa frågor.

Arbete och pension

  • Fortsatt sänkt pensionärsskatt och höjda pensioner. Regeringen föreslår ett tillägg på upp till 600 kronor för de med inkomstgrundad allmän ålderspension mellan 9 000 och 17 000 kr/månad, för att höja pensionen för de som arbetat ett helt arbetsliv med låg lön.
  • Satsningar på en återhämtningsbonus för anställda i vård och äldreomsorgen, för att förbättra deras arbetssituation och arbetsmiljö och sänka sjukskrivningstalen.

Välfärd

  • Höjt underhållsstöd för att förbättra situationen för familjer med låg ekonomisk standard, som framför allt drabbar ensamstående kvinnor med barn. Regeringen föreslår att underhållsstödet höjas med 150 kronor/barn och månad för barn som är 15 år eller äldre och med 100 kronor/barn och månad för barn som är yngre än 15 år.

Hälsa

  • En satsning på drygt 2 miljarder kronor för 2021 för att stärka den psykiska hälsan, psykiatrin och suicidpreventionen. Satsningen syftar bland annat till att främja jämställdhet och jämlikhet i psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i alla åldrar och i hela landet.

Integration

  • Förstärkt statsbidraget till folkbildningen med 50 miljoner kronor/år i två år för att studieförbunden ska kunna bedriva fler insatser riktade till utrikes födda kvinnor som befinner sig långt från arbete och studier. Regeringen föreslår också en utökad obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande, med fokus på frågor om demokrati, jämställdhet, hedersrelaterat våld och förtryck samt barns och hbtq-personers rättigheter.
facebook Twitter Email