Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Feministiskt samhällsbygge – S-kvinnor kommenterar regeringens budget för 2018

Idag presenterade Finansminister Magdalena Andersson regeringens budget för 2018 ”Samhällsbygget – investera i framtiden”. För ett Sverige som ekonomiskt är i en trygg styrkeposition.

Det ger nu möjligheten till investering, till att säkra det framtida samhällsbygget, minska klassklyftorna och bekämpa arbetslösheten. Långsiktigt är det en investering i jämställdhet och jämlikhet.

Satsa på barnen
Stärkt ekonomi för barnfamiljerna är viktigt för jämställdheten. Barnbidraget höjs för första gången på 11 år. Mer pengar satsas på sommarlovsaktiviteter för skolbarn. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar (vilket nästan alltid är mammor som lever på existensminimum) höjs – äntligen! Det är både en investering i mammornas makt över sin ekonomi och sina liv, och i barnen. Fler kommuner ska också kunna erbjuda barnen gratis kollektivtrafik. I skolan har vi fått över 20 000 fler anställda, en jämlik bra skola är en oerhört viktig investering i våra barns framtid.

Arbete och etablering
Nästa år väntas arbetslösheten ligga under 6 procent, och sysselsättningsgraden är den högsta på 25 år – 200 000 fler går till jobbet idag! Regeringens mål är tydligt – alla som kan ska jobba. En rad viktiga åtgärder presenteras också för att stärka nyanländas etablering. Anställningsstöden ska förenklas, ett nytt system införs för introduktionsjobb, satsningar på Arbetsförmedlingens arbete med etablering, samt stöd till kommunernas arbete med etablering för utrikes födda kvinnor.

S-kvinnor välkomnar också att regeringen satsar på studielån för körkortsutbildning. Det har blivit en klassfråga att ha körkort i Sverige och särskilt många kvinnor har inte råd. Inte minst kan det här stärka utrikes födda kvinnors möjlighet att ta jobb med körkortskrav. Det är en grupp som idag står särskilt långt från arbetsmarknaden, vi måste stärka deras makt över sina liv.

Pensionerna
Sänkt skatt för pensionärer är ett viktigt besked – äntligen. Dessutom höjs bostadstillägget.  För pensionsfrågan är en jämställdhetsfråga – idag får en man i snitt 6000 kr mer i pension, per månad. Varannan kvinna som går i pension idag hamnar under EUs fattigdomsgräns och kommer inte klara sin egen ekonomi, så det här är en välkommen jämställdhetsreform.

Vården
Regeringen satsar 5,5 miljarder på en bättre och mer jämlik vård, med kortare köer. Det handlar både om att säkra patienternas vård och om bättre villkor för personalen. Barnhälsovården, tandvården och arbetet mot psykisk ohälsa förstärks. Förra året blev hela screeningprogrammet för bröstcancer/mammografi kostnadsfritt och nu hörsammas ännu ett av S-kvinnor krav – kostnadsfri screening för livmoderhalscancer i hela landet.

Kvinnofrid
S-kvinnor välkomnar de särskilda satsningar som regeringen gör på ett långsiktigt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det här görs inom regeringens tioåriga nationella strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, med uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter, stöd till lokalt arbete samt till förebyggande verksamhet.

– Vi S-kvinnor är stolta över de steg som nu tas för att säkra ett framtida feministiskt samhällsbygge. Satsningar på jämlika bra skolor så alla barn får en lika bra start i livet, på att fler får ett arbete och bryta misstro och utanförskap, på jämställdhet och jämlikhet i hela samhället och för att stärka alla kvinnors makt över sina liv. Starka individer bygger starka samhällen, det gynnar hela Sverige, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

S-kvinnor är Sveriges största kvinnoförbund och vi jobbar ständigt med de här frågorna tillsammans med regeringen. Vi kommer givetvis att fortsätta bevaka utvecklingen på det jämställdhetspolitiska området, och fortsätta driva den utvecklingen framåt. Den feministiska kampen tar vi tillsammans!

facebook Twitter Email