Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Fler feminister i EU-parlamentet

I Europaparlamentet har den konservativa gruppen styrt i 15 år nu. I den gruppen ingår Moderaterna och Kristdemokraterna. S-kvinnor har många gånger påpekat att den borgerliga regeringen inte prioriterar jämställdheten. I Europaparlamentet blir det ännu tydligare.

Publicerad i Karlskogakuriren 23 maj 2014.

Debatter om jämställdhet förläggs på natten. Debattörerna möts av skrik och burop i talarstolen. Förslag och yttranden för att skydda kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter röstas ned, till applåder från konservativa parlamentariker.

Samtidigt som Moderaterna skryter om den svenska jämställdheten vill man inte medverka till ett mer jämställt Europa. Jämställdhet, resonerar de, det får varje land sköta själv. För S-kvinnor är prioriteringarna tydliga. Europa behöver ett maktskifte och ett parlament som prioriterar jämställdheten.

Rätt till fri abort

Polen, Irland och Malta har idag förbud mot abort och flera länder har förslag till strängare abortregler. Varje år tvingas över 100 000 kvinnor från de här länderna att göra illegala aborter med livshotande risker. SRHR; sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter, innefattar tillgång till sexualundervisning, sexuell hälsovård, tillgång till preventivmedel och säker mödravård och att ta ställning för säker och laglig abort. S-kvinnor vill se ett gemensamt arbete för SRHR i Europa.

Fortsatt kamp mot människohandel, våld mot kvinnor och prostitution

Varje dag blir tusentals kvinnor i Europa fysiskt och psykiskt misshandlade, våldtagna, tvingade att ingå äktenskap och steriliserade mot sin vilja. S-kvinnor vill att alla medlemsländer i EU ska skriva under och ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. S-kvinnor verkar för att köp av sexuella tjänster kriminaliseras i hela EU och att kampen mot sexuellt utnyttjande och människohandel prioriteras.

Stärkt arbete mot diskriminering i arbetslivet

År 2013 tjänade kvinnor i Sverige 15,8 procent mindre än män. Det är slående likt det europeiska snittet på 16,2 procent. PES Women, socialdemokratiska kvinnor i Europa, verkar för att sluta lönegapet mellan kvinnor och män i Europa och belyser också vikten av ett maktskifte i Europa för att kunna säkra kvinnors rättigheter.

Kvinnors sysselsättningsgrad måste ökas och staplandet av visstidsanställningar måste begränsas. Att Moderaterna slåss mot EU-kommissionen för att få behålla missbruket av visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad är ovärdigt. Det svenska regelverket måste snabbt anpassas till EU-lagstiftningens krav på skydd mot sådant missbruk som framförallt drabbar kvinnor och ungdomar.

Det är dags för ett maktskifte i Europa, för jämställdheten och jämlikheten. För allas lika rättigheter behövs din röst den 25 maj!

Carina Ohlsson
Förbundsordförande för S-Kvinnor

Niina Laitila
Ordförande för S-Kvinnor i Örebro län

facebook Twitter Email