Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

FN:s klimatrapport måste tas på största allvar

”Ironiskt nog är det ofta högerextrema som vill minska svenskt flyktingmottagande som förnekar klimatkrisens omfattning. De vägrar ta in hur förödande konsekvenser den kommer få. De är bortom ansvarslöst”, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson (S).

Publicerad i Fempers Nyheter 19 augusti 2021.

Nyligen presenterades FN:s nya klimatrapport som de själva beskriver som ”röd flagg för mänskligheten”. Klimatförändringar har noterats över hela världen och de sker nu i en takt som saknar motstycke på tusentals år. Vissa förändringar, som höjda havsnivåer, är oåterkalleliga. De räknar med att vi kommer att ha passerat 1,5 graders uppvärmning redan inom 20 år och en avgörande del av skulden vilar på mänsklig aktivitet.

Redan idag påverkas människor världen över, bara i sommar har vi sett extremvärme, torka och översvämningar till följd av uppvärmda hav och höjda havsnivåer. Med klimatkrisen kommer oundvikligen nya flyktingkriser. Och de som påverkas mest och kommer att ta den hårdaste smällen, är som vanligt kvinnor och barn.

Under flyktingkrisen 2015 arbetade S-kvinnor aktivt med att lyfta situationen för flickor och kvinnor på flykt. Ungefär hälften av världens migranter är flickor och kvinnor, som utsätter sig för stora risker när de migrerar eller flyr på egen hand. Flickor och kvinnor på flykt faller offer för exploatering, människohandel och sexuellt utnyttjande.

Den här krisen kommer precis som varje konflikt eller pandemi att slå oerhört hårt mot flickor och kvinnor. S-kvinnor har länge drivit frågan om ett ökat feministiskt fokus i flyktingpolitiken och det gäller även klimatpolitiken som helhet.

Därför måste vi särskilt uppmärksamma kvinnors situation och stärka bedömningarna av kvinnors skyddsskäl. Det är kopplat både till patriarkala strukturer som objektifierar och diskriminerar kvinnor. Det har också ett tydligt klassperspektiv – att har mindre frihet, tillgångar och makt över sina egna liv.

När det gäller klimatet är det tydligt att många fortfarande har skygglapparna på. Klimatförnekare beskriver FN:s klimatrapport, och all forskning som påtalar samma sak, som skräckpropaganda och alarmism. Ironiskt nog är det ofta högerextrema som vill minska svenskt flyktingmottagande som förnekar klimatkrisens omfattning. De vägrar ta in hur förödande konsekvenser den kommer få. De är bortom ansvarslöst. Tillåter vi den här typen av politik att styra har vi inte en chans att klara de här utmaningarna.

Nyligen kunde vi läsa om effekterna här hemma i Sverige, för vi är absolut inte förskonade. Som att Skåne inom hundra år kommer att ligga under vatten, tillsammans med delar av Europa. Jag tror ändå många har svårt att ta in allvaret i detta.

Just nu tyder inget i FN:s rapport på att vi håller på att vända utvecklingen. Det betyder självklart inte att det är för sent, men vi måste ta rapporten på största allvar. Vi kan förvänta oss kriser och undantagstillstånd i paritet med allt vi sett under pandemin och mer ändå.

Europaparlamentarikern (S) och S-kvinnan Jytte Guteland beskriver rapporten som ”något av en skräckläsning” och kollegan Heléne Fritzon (S) skriver ”I mitt arbete i Europaparlamentet är klimatutmaningen den absolut viktigaste frågan för att vi ska nå en mera hållbar och jämställd värld, och det kommer att vara en prioriterad fråga för oss”. Vi S-kvinnor håller med. Det finns ingen tid att vänta, vi måste agera nu.

Samhällsutvecklingen måste vara långsiktigt hållbar. Ekonomisk-politiska beslut måste ta hänsyn till både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter för hållbarhet. Större hänsyn måste tas till naturens kretslopp, ekonomin behöver bli mer cirkulär och fler verktyg måste utvecklas som uppmuntrar till återanvändning, återvinning och energiutvinning av restprodukter. Kol och fossila bränslen måste fasas ut för att begränsa de förödande konsekvenserna såväl för mänskligt liv som för planeten som helhet.

Den svenska miljöpolitiken har drivit fram viktiga förändringar, effektiviserat produktionen och minskat de svenska utsläppen av till exempel växthusgaser. Samtidigt har den miljöpåverkan som svensk konsumtion står för fortsatt att öka, eftersom en stor del av de varor vi köper är producerade i andra länder. Och är det något vi svenskar är bra på, så är det att handla och att resa. Vi måste därför aktivt arbeta för en medveten konsumtion och miljöhänseende när vi måste resa.

S-kvinnor kommer att fortsätta vara en blåslampa – vi måste alla bidra till att sätta klimatfrågan högt på agendan och vi ser det särskilt som vår uppgift att påvisa ett feministiskt perspektiv i frågan.

Carina Ohlsson
Förbundsordförande S-kvinnor

 

facebook Twitter Email