Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Föräldradagarna en del av kampen för kvinnorna

Vi vill ha en individualiserad föräldraförsäkring för att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden, mäns roll som pappor och barns rätt till sina föräldrar, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Publicerad i Svenska Dagbladet 23 december 2017.

Nyligen presenterades utredningen om en modern föräldraförsäkring. Den fokuserar framför allt på tre huvudförslag – fler reserverade månader, en mer koncentrerad föräldraförsäkring till när barnen är små och större flexibilitet att överlåta dagar till andra personer än föräldrarna.

I den politiska debatten som följt efter förslaget är många partier positiva till de två sista förslagen, men inte oväntat rasar de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna över förslaget att viga fler månader till respektive förälder.

Både till höger och vänster säger sig alla värna jämställdheten och kvinnors lika möjligheter på arbetsmarknaden. I princip alla är också överens om att en mer jämställd föräldraförsäkring är bland det viktigaste för att ge kvinnor och män lika lön. Så långt är allt bra.

I sammanhanget är det intressant att både nuvarande regeringen och tidigare borgerlig regering har konstaterat att fler reserverade månader i föräldraförsäkringen skulle gynna kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och arbetet för att nå jämställda löner.

I sin sista budget skrev Alliansen till och med att ”De reformer som har haft störst effekt på ett jämnare uttag är de reserverade månaderna, de så kallade pappamånaderna.” och att ”En utvärdering av jämställdhetsbonusen visar att bonusen inte har ökat pappors uttag av föräldrapenning.”

Ändå är det förslaget om jämställdhetsbonus som nu dyker upp som många borgerligas svar på frågan hur vi ska nå en jämställd föräldraförsäkring. På SvD Debatt 15/12 skriver Centerkvinnorna att de vill se en återinförd och kraftigt förstärkt jämställdhetsbonus.

Alliansen konstaterar alltså att det finns två beprövade metoder för att nå en mer jämställd föräldraförsäkring, där den ena fungerar och den andra inte fungerar. Ändå väljer de att satsa på den som inte fungerar.

På högerkanten råder det en märklig tilltro till de ekonomiska incitamenten på detta område. Att pappor inte stannar hemma för att familjer förlorar ekonomiskt på det är en falsk bild av verkligheten. De pappor som stannar hemma längre än genomsnittet med sina barn är främst välutbildade och högavlönade pappor i storstäder. Det som avgör vem som ska stanna hemma och hur länge är snarare gamla normer och värderingar. Det når man inte med någon jämställdhetsbonus i världen, som Alliansen som sagt själv konstaterat.

Alla har självklart rätt att tycka vad de vill om fler reserverade dagar i föräldraförsäkringen, men det är oärligt av borgerliga partier att hävda att de prioriterar kvinnors ställning på arbetsmarknaden och jämställda löner när de vägrar föreslå det som krävs. De vet vad som behöver göras, men vill eller vågar helt enkelt inte ta obekväma beslut.

För S-kvinnor är valet enkelt. Vi vill ha en individualiserad föräldraförsäkring för att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden, mäns roll som pappor och barns rätt till sina föräldrar. Vi kommer att kämpa för att utredningens förslag blir verklighet och hoppas att du vill ta den feministiska kampen med oss!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email