Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

”Förödande om FN och omvärlden lämnar Afghanistan”

Just nu diskuterar FN om man helt ska lämna Afghanistan när kvinnlig personal inte längre tillåts. Om FN och omvärlden lämnar landet finns risk för förödande konsekvenser.

Publicerad i Omvärlden 23 maj 2023

Det har gått över ett och ett halvt år sedan talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Bilderna från flygplatsen i Kabul när desperata människor klamrar sig fast vid de sista evakueringsflygplanen är för alltid fastbrända på våra näthinnor. Kvar på marken, i det som kommit att beskrivas som helvetet på jorden, fanns kvinnor och flickor som visste att livet nu skulle förändras i grunden.

Sedan dess har kvinnors och flickors rättigheter begränsats en efter en. Först förbjöds flickor att gå i skolan efter årskurs sex. Därefter beslutade talibanerna att kasta ut kvinnor från universiteten och att, med några undantag, förbjuda kvinnor från att arbeta. Kvinnor får inte längre besöka parker, gym eller badhus och har stängts ute från så gott som alla aspekter av offentligt liv. Behandlingen av kvinnor saknar motstycke i världen enligt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Det senaste beskedet från talibanstyret innebär att kvinnor inte längre får arbeta för FN eller hjälporganisationer. Konsekvenserna av detta kommer att slå hårt mot kvinnor och barn. Afghanistan är till stor del beroende av humanitärt bistånd och kvinnor har en avgörande roll i att tillhandahålla hälso- och sjukvård och humanitär hjälp. Ingen organisation kan bistå med hjälp till behövande i Afghanistan utan kvinnors medverkan. Frågan är också vem som ska vårda flickor och kvinnor när talibanerna endast tillåter att de tas omhand av kvinnlig vårdpersonal.

Just nu diskuterar FN om man helt ska lämna Afghanistan när kvinnlig personal inte längre tillåts. Om FN och omvärlden lämnar landet finns risk för förödande konsekvenser. Så sent som i förra veckan rapporterade Sveriges Radio också om hur den snabbt växande fattigdomen i landet särskilt drabbar flickor och kvinnor när många familjer tvingas att sälja sina döttrar för att få in pengar. Signalen från FN och världens länder till kvinnorna och flickorna i Afghanistan måste vara att vi kommer att stanna kvar, bistå med hjälp, följa utvecklingen och försvara era mänskliga rättigheter. Talibanerna måste få veta att världen inte kommer att blunda för övergreppen.

S-kvinnor anser att den svenska regeringen måste föra upp situationen för kvinnor och flickor i Afghanistan på dagordningen i utrikespolitiken. Sverige måste agera kraftfullt och prioritera frågan under det som återstår av EU-ordförandeskapet. De afghanska kvinnorna har satt sitt hopp till omvärlden att befria dem från talibanernas fängelse. Vi får inte svika dem.

Annika Strandhäll (S), ordförande för S-kvinnor
Margot Wallström (S), Margot Wallström, tidigare utrikesminister och S-kvinna

Publicerad i Omvärlden 23 maj 2023

facebook Twitter Email