Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Förslag om särskilt hedersbrott

S-kvinnor välkomnar Hedersbrottsutredningen som presenterades idag med förslag att införa ett särskilt hedersbrott och skärpa straffet för överträdelse av kontaktförbud.

S-kvinnor har länge drivit på för att hedersbrott införs som straffskärpning, vilket blev verklighet i juli i år då också ett nytt barnäktenskapsbrott infördes.

Vi välkomnar nu förslaget att gå vidare med ett särskilt hedersbrott, som föreslås utformas med grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning som förebild. Det innebär att upprepade hedersrelaterade brott mot samma brottsoffer kan leda till hårdare straff än de enskilda gärningarna var för sig.

–  Det är en otroligt viktig förändring av lagen, som kommer få stora effekter i arbetet med att motverka hedersrelaterade brott och förtryck, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson. Det är också en tydlig signal från samhällets sida hur allvarliga dessa brott är.

Vidare föreslår utredningen att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps genom att böter tas bort ur straffskalan för överträdelse av normalgraden och att ringa fall av överträdelse inte längre ska vara fria från ansvar. Beslut om utvidgat kontaktförbud ska även kunna förenas med villkor om elektronisk övervakning.

– Att motverka hedersbrott och parallella samhällen byggda på patriarkala strukturer är avgörande för jämställdheten, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson. Förslagen är viktiga steg på vägen i detta arbete.

S-kvinnor kommer att fortsätta driva på för mer kunskap om hedersförtryck och hedersvåldets speciella karaktär och följa tillämpningen av både befintlig och ny lagstiftning så vi går från ord till handling.

facebook Twitter Email