Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Förslag om straffskärpningar för sexualbrott

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet "Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar". Utredningen föreslår bland annat att straffskalorna för flertalet sexualbrott ska skärpas.

• För våldtäkt föreslås höjt minimistraff från 2 till 3 år. Vi är glada att brottets allvar därigenom erkänns. S-kvinnor vill se mycket tydligare tag på alla fronter såväl straffrättsliga som förebyggande.

• För sexköp föreslås höjt ministraff från böter till fängelse. Det finns en direkt koppling till allvarlig internationell brottslighet och människohandel. Detta är ett krav vi S-kvinnor drivit mycket länge – äntligen får vi gehör!

• Brott på distans ska inte bara omfatta brott i realtid, utan även brott som spelats in. Den luckan i lagstiftningen kan därmed täppas till.

Sverige har en av världens strängaste sexualbrottslagar och var först i världen med att införa en sexköpslag efter hård kamp från S-kvinnor. Det är vi S-kvinnor mycket stolta över, men inte nöjda. Vi fortsätter driva en rad viktiga krav:

• Ge prostitutionens offer brottsofferstatus. Skulden ska ligga på förövaren. Brottsoffren ska alltid ges målsägandebiträden och rättmätigt stöd, hjälp och skydd.

• Sexköp = övergrepp. Allt som inte är frivilligt är våldtäkt, säger numera den svenska sexualbrottslagen. S-kvinnor står fast vid att samtycke aldrig kan köpas. Där den ene har makt över situationen finns inte frivillighet.

• Förbjud sexköp utomlands. Brottets allvar och gränsöverskridande natur rättfärdigar undantag från dubbel straffbarhet för svenskar som begår övergrepp utomlands.

• Sexköp ska leda till orosanmälan för förövare som har barn, eftersom vi vet att kopplingen till våld i nära relationer och utnyttjande av barn är en påtaglig risk.

facebook Twitter Email