Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Fröken Frimans krig och kampen för kvinnors rättigheter

Nu följer vi med intresse tredje säsongen av tv-serien Fröken Frimans krig på SVT. Serien handlar om klass- och kvinnokamp i Sverige under det tidiga 1900-talet.

Publicerad i Mariestads-tidningen 29 december 2016.*

Huvudpersonen Dagmar Friman bestämmer sig för att starta ett livsmedelskooperativ i regi av enbart kvinnor i protest mot manssamhället och matfusket. Säsong tre handlar även om hur kvinnor utnyttjas inom prostitutionen.

Svenska kvinnors rättigheter har stärkts sedan Fröken Frimans dagar, men det har inte kommit av sig självt. Genom arbetarrörelsens och kvinnorörelsens hårda arbete fick kvinnor äntligen rösträtt 1919. In i det sista gjorde högern motstånd. Steg för steg förändrade socialdemokraterna Sverige till ett välfärdssamhälle. 1936 fick statligt anställda kvinnor rätt till barnledighet. 1938 infördes den första lagen som tillät abort på vissa villkor. 1965 införde Sverige som första land i världen en lag mot våldtäkt inom äktenskapet. 1974 blev det möjligt för både kvinnor och män att vara föräldralediga med sina barn. Socialdemokraterna har genomfört dessa viktiga åtgärder och många fler för att stärka kvinnors rättigheter och verka för ökad jämställdhet.

Sedan 2014 har vi fortsatt bedriva en feministisk politik. Vi är den första regeringen i världen med en feministisk utrikespolitik. Vi har ökat stödet till förskolor på nätterna, infört ännu en pappamånad och verkat för ökad jämställdhetsintegrering på våra myndigheter. Mer pengar till forskning kring kvinnors hälsa, infört gratis mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år och gjort satsningar på jämlik hälsa. Samt åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor och gett ökat stöd till kvinnojourer. Vi har även infört en ambassadör mot människohandel.

Nu höjs åter kritiska röster kring jämställdhet. Förslaget om att inrätta en ny jämställdhetsmyndighet möts av protester och negativa uttalanden från de borgerliga partierna.

Jämställdhetsmyndighet ska bland annat bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Samt följa upp den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Arbetet för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet går alldeles för långsamt runt om i världen. Vi får inte glömma hur hårt kvinnorörelsen har kämpat för att Sveriges kvinnor ska ha de rättigheter som vi har idag. Rättigheterna måste fortsätta att försvaras och jämställdhet främjas. Fröken Friman skulle vara stolt över allt vi har uppnått men påminna oss om att kvinnokampen måste fortsätta.

Ida Ekeroth
Ordförande S-kvinnor Skaraborg

Carina Ohlsson
Ordförande för S-kvinnor i Sverige

Monica Green
S-riksdagsledamot i jämställdhetsnätverket

* Även publicerad i:

Borås Tidning

Dalslänningen

Skaraborgs Allehanda

Skaraborgsbygden

Värmlands Folkblad

facebook Twitter Email