Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Från flykt, till frihet

För oss S-kvinnor är det oerhört viktigt att i en tid som denna – när fler människor än någonsin är på flykt undan krig, konflikter och terror – stå upp för asylrätten. I oktober initierade vi även ett arbete för en humanitär front för kvinnor och barn på flykt.

I krig och flykt blir det tydligare än någonsin att världen inte är en jämställd plats. De utsatta blir än mer utsatta, de fattiga blir fattigare och de oskyldiga drabbas alltid hårdast. Och de som lider mest och utsätts för de brutalaste övergreppen är kvinnor och barn.

Kvinnor och barn som flyr gör det under fruktansvärda risker. S-kvinnor har uttalat ett fördömande mot IS härjningar och de våldtäktsideologier som tillåtits få fäste i ett brutalt krig där kvinnor blivit handelsvaror, slavar och fråntagits allt sitt värde som människa.

Vi tar starkt och tydligt avstånd från det brutala våldet och riktar särskilt ljuset till de kvinnor som lever på flykt. Deras behov av stöd och riktade insatser är alarmerande. Vi har därför bjudit in de partipolitiska kvinnoförbund som står upp för mänskliga rättigheter till ett samarbete som stöder kvinnor på flykt och motarbetar de strukturer som förtrycker, diskriminerar eller förminskar kvinnors makt och frihet.

Ett värdigt mottagande av de flyktingar som kommer till Sverige är lika viktigt som stödet till kvinnor och barn på flykt.

Många kommuner, ideella föreningar och enskilda personer gör ett fantastiskt jobb och anstränger sig till det yttersta för att ta emot och erbjuda människor som kommer hit ett bra mottagande.

Samtidigt nås vi av information om hur myndigheter som Migrationsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Polisen och Socialtjänsten meddelat att de nått gränsen för vad de klarar av. Vi ser även hur asylsökande tvingas sova utomhus för att inte ens tältplatserna räcker till.

Som S-kvinnor känner vi frustration över att inte alla Europas länder ställer upp solidariskt för människor på flykt. På samma sätt som vi kräver att Sveriges alla kommuner tar sitt ansvar måste hela Europa ta sitt ansvar.

Det restriktiva förändringarna i asyl och migrationspolitiken, som regeringen presenterade igår är en riktning som smärtar oss. Förändringarna har lagts utifrån det mycket ansträngda läge som nu råder.

Detta får inte innebär att det politiska arbetet för att omfördela flyktingar inom Europa avstannar. Att hjälpa människor på flykt kan bara ske om vi samarbetar!

S-kvinnor kommer fortsätta att kämpa för rätten till asyl, ett värdigt mottagande för de flyktingar som kommer hit och en humanitär front för kvinnor och barn på flykt!

S-kvinnor beklagar att särskilt utsatta grupper som barnfamiljer med långvariga skyddsbehov framöver endast kommer att få tillfälliga uppehållstillstånd, vi har tidigare skrivit om detta tillsammans med övriga sidoorganisationer: Sämre villkor löser inte flyktingkrisen

 

facebook Twitter Email