Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Frankrike inför sexköpslag enligt svensk modell

S-kvinnor välkomnar att Frankrike i eftermiddag kommer att rösta igenom det lagförslag de länge jobbat för, att införa en sexköpslag enligt svensk modell.

– Det här är ett oerhört glädjande besked! Frankrike ser att det här är viktigt, att det innebär möjligheter att skydda alla de som faller offer för prostitution och människohandel. Det är också en tydlig signal att allt fler länder tar ställning för kvinnors rättigheter och säger att det inte är lagligt att köpa andra människor för sina egna behov, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Sexköpslagen innebära att den som köper en sexuell tjänst begår en brottslig handling. Däremot kriminaliseras inte den som säljer en sexuell tjänst. Detta är för oss S-kvinnor en naturlig del i att se personer som fastnat i prostitution som offer för exploatering.

S-kvinnors utgångspunkt är att prostitution aldrig är ett fritt val. Det styrs av utsatthet, maktstrukturer och människohandel. Sexköparen är alltid överordnad och utnyttjar den utsattes situation.

Det var S-kvinnor som på Socialdemokraternas kongress 1997 drev igenom beslutet att kriminalisera sexköpare. Sexköpslagen infördes i Sverige 1999 och var då världsunik.

Den svenska lagstiftningen har sedan fått stå modell för utformandet av liknande lagstiftning i flera Europeiska länder, där man precis som Sverige ser behovet av att stärka skyddet för de som fastnat i prostitution genom att stärka deras brottsofferstatus.

Norge och Island införde 2009 lagstiftning som liknar den svenska. Nordirland har lagstiftat och för två år sedan sa även Irlands regering ja till en sexköpslag.

– Varje steg framåt är så viktigt. Den här typen av förändringar möter alltid motstånd, men även om det går långsamt och är tufft så ser vi hur vi sakta men säkert att det ger effekt, Vi är stolta och glada – vår kamp gör skillnad! säger Carina Ohlsson. 

facebook Twitter Email