Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Glöm inte kvinnorna och barnen i kriget

S-kvinnor vill särskilt uttrycka stöd och solidaritet för de kvinnor och barn som nu befinner sig på flykt eller fastnat i det brinnande kriget i Ukraina. De framsteg som gjorts för kvinnors rättigheter i landet riskerar nu stora bakslag.

Publicerad i Altinget 8 mars 2022.

Internationella kvinnodagen är en dag att särskilt påminna om den ojämställdhet som fortfarande påverkar kvinnors liv och livsval. Förutsättningarna för kvinnor och män, för flickor och pojkar, är inte likvärdiga. Män äger en klar majoritet av jordens resurser och sitter på den största makten. Det blir extra påtagligt i krig och konflikter. De som redan är utsatta blir mer utsatta, kvinnor och barn drabbas alltid enormt hårt.

Brinnande krig i Ukraina

Vi har som alla följt utvecklingen i Ukraina med sorg och förfäran. S-kvinnor står bakom regeringens krav på att alla militära angrepp upphör och fördömer Rysslands agerande. Ukrainas gränser och suveränitet måste respekteras.

Varje livsöde är viktigt och situationen är akut. S-kvinnor vill särskilt uttrycka stöd och solidaritet för de kvinnor och barn som nu befinner sig på flykt eller fastnat i det brinnande kriget i Ukraina. Vi vet av erfarenhet, att krig på sikt alltid slår hårdast mot dem. Kvinnors ekonomiska förutsättningar och självbestämmande minskar, ofta förlorar de allt. Mäns våld mot kvinnor ökar, inte minst det sexuella våldet, både i nära relationer och i krigsföring.

Ukraina är ett land som redan före krisen haft stora utmaningar inte minst med omfattande prostitution och människohandel. De framsteg som gjorts för kvinnors rättigheter i landet riskerar nu stora bakslag. Kvinnor som förlorar sin frihet och trygghet, flickor som inte får gå i skolan, barn som genomlever saker de får bära resten av livet.

Uppvärdera kvinnors asylskäl

Under den stora flyktingvågen 2015 som följde efter kriget i Syrien påtalade S-kvinnor samma sak – glöm inte kvinnorna och barnen. De brott de utsattes och utsätts för under krig och på flykt var och är fruktansvärda. Vårt arbete fortsätter för att bland annat säkerställa jämställd representation i FN och andra internationella organ, samt i kommande fredsbevarande insatser. Vi fortsätter också kampen för att uppvärdera kvinnors asylskäl.

FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska fortsätta implementeras i det globala förebyggande arbetet. Alla former av sexualiserat våld i krig och konflikt måste förhindras och sanktioner ska kunna införas mot parter som inte erbjuder skydd mot sexualiserat våld i enlighet med FN:s resolution 2467. Svenskt bistånd ska fördelas med jämställdhet i fokus och särskilt stärka kvinnors självbestämmande och ekonomiska trygghet.

Fred, frihet och feminism

Vi förväntar oss inget annat än att situationen i och runt Ukraina kommer att bli värre. Kränkningar av mänskliga rättigheter måste tas på största allvar och då måste alla perspektiv finnas med i alla sammanhang. EU och de internationella samfunden måste prioritera deras särskilt utsatta situation.

S-kvinnor har en lång historia av kamp för internationell solidaritet. Fred, frihet och feminism är också namnet på vårt nya politiska program som antogs på S-kvinnors kongress i höstas. Vi fortsätter ta den kampen för flickor och kvinnor som lever i krig och konflikter världen över, i dag som alla dagar.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email