Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Gör om DCA-avtalet − stoppa kärnvapen på svensk mark

I en tid av ökade spänningar och global upprustning är det viktigare än någonsin att Sverige fortsätter att vara en röst för fred och nedrustning.

Publicerad i Aftonbladet 13 juni 2024.

USA får också möjlighet att öva, placera ut militär personal och lagra försvarsmateriel i Sverige. Avtalet innebär ett historiskt skifte i svensk säkerhetspolitik och innehåller inget förbud mot att kärnvapen förs in eller placeras i Sverige. Regeringen har tidigare bedyrat att inga kärnvapen ska tillåtas på svenskt territorium i fredstid. Trots detta saknas tillstymmelse till förbehåll i regeringens förslag.

När Ulf Kristersson frågats ut om detta blir det tydligt att regeringen inte orkat stå upp för svenska intressen när USA utövat påtryckningar. Ulf Kristersson har svårt att svara på frågan och blir inte mer precis än att upprepa mantrat att ”frågan är helt odramatisk”. Det stämmer inte. Frågan är mycket dramatisk. DCA-avtalet är ett av de viktigaste politiska och militära avtal som Sverige skrivit under i modern tid. Det innebär att Sveriges självbestämmande minskar och att hotbilden mot Sverige ökar. Det behövs djupare analys och en mycket ordentlig debatt om DCA-avtalet för att klargöra vad det kan komma att innebära för Sverige och svenska folket.

I både Norges och Danmarks avtal med USA står klart och tydligt att länderna inte accepterar förhandslagring av kärnvapen på sina territorier. Finland har dessutom en lag som förbjuder införsel av kärnvapen till landet. Sverige kan inte vara det enda land i Norden som inte har en lag eller skriftlig policy mot kärnvapen. Vi kräver total öppenhet från Ulf Kristersson i den här frågan. Vilka krav har USA ställt och vad har Sverige utlovat?

Nyligen öppnade statsministern för kärnvapen på svensk mark i krigstid. Samtidigt hävdade han att det inte behövs något tydliggörande mot kärnvapen i fredstid då riksdagen redan beslutat om detta i tidigare propositioner, något som vid närmare granskning inte visat sig stämma. Det finns i nuläget inga garantier om att kärnvapnen stannar utanför Sveriges gränser.

S-kvinnor och Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver att regeringen sätter svenska folkets säkerhet främst och tydliggör att kärnvapen aldrig ska förvaras eller transporteras inom landets gränser. Att regeringen parallellt med ökade militära satsningar och upprustning drar undan finansieringen till den svenska fredsrörelsen och försvagar möjligheten till granskning är djupt problematiskt. I en tid av ökade spänningar och global upprustning är det viktigare än någonsin att Sverige fortsätter att vara en röst för fred och nedrustning.

Annika Strandhäll, riksdagsledamot (S) och förbundsordförande S-kvinnor
Sara Kukka-Salam, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

Publicerad i Aftonbladet 13 juni 2024

facebook Twitter Email