Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Gratis cellprov räddar liv!

Gör cellprovtagningen för kvinnor avgiftsfri och höj åldersgränsen! Det skulle rädda liv och göra vården mer jämlik.

Publicerad i Arbetet 13 maj 2016.

S-kvinnors mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter men även samma möjligheter. En av våra viktigaste frågor är jämlik och jämställd vård. Fysisk och psykisk ohälsa är starkt knutet till både klass, kön och etnicitet. Inom vården är mannen norm och kvinnors hälsa har blivit lidande.

Vi är därför både stolta och glada att den Socialdemokratiskt ledda regeringen har lyssnat på vårt krav och infört gratis mammografi i hela landet. Det är en reform som kommer att rädda liv!

När det gäller gynekologisk cellprovtagning för att upptäcka livmoderhalscancer är vården däremot fortfarande ojämlik. I en majoritet av landstingen tas en avgift ut, trots att studier visar att det leder till att färre kvinnor går på kontrollerna.

Kvinnor i Stockholm, Sörmland, Östergötland och Gotland får denna livräddande undersökning gratis, medan kvinnor i övriga landet måste betala. Nu väljer även Uppsala och Kronoberg att följa de goda exemplen och inför 1 juli avgiftsfria undersökningar.

Att fler landsting inser att gratis gynekologiskt cellprov räddar liv är förstås ett steg i rätt riktning, men när 15 landsting väljer att fortsätta att ta ut en avgift och Västernorrlands landsting till och med höjer avgiften har vi lång väg kvar till jämställd vård.

Varje år insjuknar 500 kvinnor i Sverige i livmoderhalscancer och 150 avlider. En tidig upptäckt av cellförändringar är avgörande för att kunna bota sjukdomen. Kvinnor som alltid går på sina undersökningar när de blir kallade sänker sin risk för att insjukna med cirka 90 procent.

Men studier visar att färre kvinnor går på kontrollerna när de kostar pengar, därför är det så allvarligt att en majoritet av landstingen tar ut en avgift. Det är också en fråga om klass och etnicitet. Det är kvinnor med låg utbildning, svag ekonomi eller med utländsk bakgrund som utgör majoriteten av de 150 000 som aldrig kommer när de kallas.

Kvinnor över 60 år blir också orättvist behandlade. De kallas inte längre till kontroller trots att Socialstyrelsen rekommenderar att den övre åldersgränsen för undersökningen höjs till 64 år.

För enskilda kvinnor är avgiften en avgörande faktor för att välja bort undersökningarna. För landstingen är intäkterna från cellprovtagning däremot små i förhållande till kostnaderna för vård av kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer. Den totala intäkten för alla landsting är 57 miljoner kronor, medan kostnaderna för behandling av 440 nya fall av livmoderhalscancer år 2009 uppgick till ca 120 miljoner kronor.

I hela Europa är det bara fyra länder, däribland Sverige, som inte insett det oekonomiska i detta och fortfarande har en avgift i hela eller delar av landet. Det fysiska och psykiska lidandet går förstås inte att mäta i pengar.

S-kvinnor kräver att avgiftsfri cellprovtagning införs i hela landet och att åldersgränsen höjs. Det sparar både liv och pengar och bidrar till en jämlik och jämställd vård!

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email