Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Hagwalls uttalande tyder på ignorans

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Anna Hagwall har i en intervju i Sveriges Radio sagt att kvinnor som blir misshandlade av sin partner inte borde gnälla så mycket, det är deras eget ansvar att ta tag i situationen och lämna sin partner.

Uttalandet är upprörande och förstås enormt kränkande för alla de kvinnor som lever i eller har blivit utsatta för våld i nära relationer. Att säga att det är väl bara för kvinnorna att lämna relationen tyder inte bara på okunskap utan måste också ses som ett tecken på ignorans mot de svårigheter som våldsutsatta kvinnor möter och den komplexitet som mäns våld mot kvinnor innebär. Ett av problemen är att även om kvinnan lämnar mannen så blir hon ofta förföljd. Hon kan behöva skaffa skyddad identitet och bryta med många kontakter på grund utav detta. Har hon barn blir det förstås än mer komplicerat. Listan på exempel på svårigheter som utsatta kvinnor möter kan göras oändlig och det behövs ingen högskoleutbildning för att förstå många av dessa. Att skylla Anna Hagwalls uttalande på okunskap är därför fel. Vidare säger Hagwall att Sverige redan är jämställt, och att det därför är upp till kvinnorna att ta för sig mer också när det gäller jobb för att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män. Den ignorans, förnekelse och förminskande över de ojämställda strukturer och problem som Hagwall uttrycker är typiska särdrag för Sverigedemokraternas konservativa politik och en del i strävan efter att befästa dessa strukturer.

S-kvinnor tar starkt avstånd från dessa attityder, vi erkänner de problem som kvinnor möter i hemmet och i arbetslivet. För att bekämpa mäns våld mot kvinnor vill S-kvinnor att varje kommun tar fram handlingsprogram för hur våld mot kvinnor, oavsett ålder, och barn kan förebyggas och hjälpen till våldsutsatta kvinnor och barn säkras. Kommunernas stöd till kvinnojourerna ska vara likvärdigt och långsiktigt i alla kommuner. För att öka möjligheterna för kvinnor att lämna våldsamma män är det också viktigt att öka kvinnors oberoende. Mer jämställd uppdelning av hemarbetet och ökat kvinnligt inflytande på arbetsmarknaden är därför nödvändigt. För att realisera detta förespråkar S-kvinnor lagstadgad rätt till heltid, en jämställd föräldraförsäkring och årliga lönekartläggningar.

facebook Twitter Email