Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Här är kraven som förbättrar sexköpslagen

Sexköpslagen går på export. Det ska vi vara stolta över, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson. Men när Brå nu ska göra en översyn av lagen finns det anledning att uppdatera den för samtidens behov.

Publicerad i ETC 19 oktober 2020.

S-kvinnor grundades för över 100 år sedan, enades kring kampen för kvinnors rösträtt, för kvinnors rätt till egen försörjning, samt i kampen mot prostitution. Då som nu ett omfattande problem som drabbade utsatta kvinnor hårt. Att S-kvinnor var drivande i att Sverige äntligen fick en sexköpslag 1999 föregicks av lång målmedveten kamp.

För oss har det alltid varit självklart att ta den kampen, att sälja sex kan aldrig definieras som ett fritt val. Det handlar alltid om en maktobalans. När en person betalar för att få använda en annan människas kropp för att få tillfredsställa sina egna lustar, kan det aldrig definieras som samtycke eller frivillighet. I de allra flesta fall är det mer än tydligt att det istället handlar om exploatering, brutalt utnyttjande av kvinnors kroppar, människohandel och övergrepp.

När den svenska sexköpslagen infördes var den världsunik. Kritiserad, men även hyllad av många. Som ringar på vattnet har vår vision för att stoppa prostitutionen sakta spridit sig till allt fler länder som inför, eller ska införa, en sexköpslag enligt svensk modell. Även EU förespråkar idag samma modell, det är vi stolta över.

Det saknas dock flera pusselbitar för att lagen ska vara så effektiv och kraftfull som vi önskar. Sedan lagen infördes 1999 har världen förändrats. Vi lever idag i ett globalt kommunikationssamhälle med en helt annan rörlighet över gränserna. När sexköpslagen infördes så var Sverige inte ens med i EU och internet var nytt. Sedan dess har sexhandeln flyttat in på internet och finns idag i varje persons hem eller direkt i fickan i din mobil, en knapptryckning bort. Straffen är fortfarande låga och brottet har på många sätt normaliserats och förminskats.

Det är uppenbart att lagen måste hänga med sin samtid. S-kvinnor var därför glada när regeringen nyligen kom med beskedet att Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att göra en översyn av den svenska sexköpslagen. Det var sannerligen på tiden!

Det finns flera delar i sexköpslagen som behöver stärkas. S-kvinnor har i många år drivit flera krav som vi hoppas att utredningen kommer att beakta.

1. Sexköp ska ge frihetsberövande straff

Idag är sexköpare väl medvetna om att det värsta som kan hända är att du få böter, det jämförs ofta med att åka fast för fortkörning. Det sänder helt fel signaler. Det måste framgå att det här är ett allvarligt och prioriterat brott som kränker mänskliga rättigheter, varför det måste ge minst frihetsberövande straff.

2. Sexköp = övergrepp

Att sälja sex kan aldrig ses som frivilligt. Det finns alltid en maktobalans, i de flesta fall brutalt utnyttjande och människohandel. Det går inte att köpa samtycke och som sexualbrottslagen fastslagit – är det inte frivilligt, då är det våldtäkt. Alla som åker fast för sexköp bör rimligen utredas för våldtäkt och/eller sexuellt utnyttjande.

3. Ge prostitutionens offer brottsofferstatus

En naturlig konsekvens av att den som köper deras kroppar utför ett brott. Utan brottsofferstatut får offren inte heller det stöd och rättsliga skydd som de behöver, eller ens ett värdigt bemötande. Det behövs ökad kunskap, bättre samverkan mellan alla som möter de här kvinnorna och mer resurser så som rätt till målsägandebiträden.

4. Förbjud sexköp utomlands

S-kvinnors står bakom kravet att ta bort dubbel straffbarhet, som redan görs med brott vi ser som tillräckligt allvarliga och gränsöverskridande, som sexualbrott mot barn. Regeringen är helt med oss, men sist föll förslaget då KD drog tillbaka sitt stöd i riksdagen. Vi hoppas på nytt försök att få stöd i detta. Det ska vara olagligt att begå övergrepp oavsett var det sker.

5. Förbjud ”Sugardating”

2018 polisanmälde S-kvinnor sidor som uppmuntrade tjejer att låta rika män betala för att dejta dem. Åklagaren la ner den utredningen och tyckte inte det här var koppleri, trots att polisen varnat för utbredd prostitution på just dessa sidor. Att regeringen ber BRÅ se över även detta är viktigt och bekräftar kopplingen till sexköp.

6. Orosanmälan vid sexköp

S-kvinnor och Europaparlamentariker Helene Fritzon gick nyligen fram med ytterligare ett krav – om en man döms för sexköp bör en orosanmälan även inledas om mannen är vårdnadshavare för barn, med syfte att sätta ljus på barnets situation. Sexköp är också en riskfaktor för andra former av våld i nära relationer och övergrepp.

S-kvinnor är glada att regeringen nu vill se över sexköpslagen, så vi kan bli bättre på att förebygga, minska efterfrågan, stoppa gärningsmännen och skydda och stötta prostitutionens offer.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email