Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Hög tid att investera i fred

Uttalande från S-kvinnors kongress 2017 i Karlstad:

S-kvinnor oroas över att det runt om i världen pågår en militär upprustning, att allt fler terrordåd sker, de högerextrema rörelserna växer och kvinnors rättigheter urholkas. Många människor känner oro.

Samtidigt blir de progressiva och goda krafterna i världen starkare! Allt fler syns och hörs i kampen för allas lika värde. Även vi S-kvinnor märker av det växande engagemanget. Vi fortsätter öka, både i medlemsantal och i aktivitet. Vi är Sveriges största kvinnoförbund, och vi fortsätter ta den feministiska kampen varje dag.

Vi är övertygade om att jämlikhet och jämställdhet är grunden för att hantera och lösa de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför.

Som S-kvinnor har vi en lång tradition av internationellt freds- och solidaritetsarbete. Det är en viktig del av det nya politiska programmet, ”Den feministiska kampen” som i helgen antas på S-kvinnors kongress 2017 där utrikesminister Margot Wallström är en av gästerna.

”Runt om i världen pågår en upprustning och om vi tror att enbart militär upprustning kommer lösa utmaningarna för vår försvars- och utrikespolitik så är vi illa ute. Det måste också handla om att investera i freden. Där har S-kvinnor en viktig roll att spela”, säger Margot Wallström.

S-kvinnor kräver:

  • Att Sverige förblir alliansfritt och att vi inte söker medlemskap i NATO.
  • Att Sverige aktivt arbetar för nedrustning och en kärnvapenfri värld, samt att inga vapen får exporteras till diktaturer, eller några länder som kränker mänskliga rättigheter.
  • Att SRHR-frågor, om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, måste prioriteras i biståndsarbetet för att värna kvinnors liv och hälsa.
  • Att alla former av sexuellt våld i krig och konflikter ska fördömas enligt FNs resolutioner 1820 och 1960.
  • Att FN och andra alla internationella organ som beslutar om fred och säkerhet ska ha en jämn representation av kvinnor och män.
facebook Twitter Email