Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Humanitär front för kvinnor på flykt

Pressmeddelande 2015-10-19.

En stark och tydlig politik för att män och kvinnor ska respekteras och värderas som likvärdiga individer, med samma makt och frihet, det är det enda sättet att nå varaktig fred och demokrati. Det är vår starka övertygelse.

En politik för jämställdhet måste handla om att faktiskt göra de reformer som krävs, hur obekväma de än är. Strukturer som förtrycker, diskriminerar eller förminskar människors makt och frihet måste brytas.

I krig och flykt blir det tydligare än någonsin att världen inte är en jämställd plats. De utsatta blir än mer utsatta, de fattiga blir fattigare och de oskyldiga drabbas alltid hårdast. Och de som lider mest och utsätts för de brutalaste övergreppen, är kvinnor och barn. Det är alltid kvinnor och barn.

Kvinnor och barn som flyr gör det under fruktansvärda risker. S-kvinnor har tidigare uttalat ett fördömande mot IS härjningar och de våldtäktsideologier som tillåtits få fäste i ett brutalt krig där kvinnor blivit handelsvaror, slavar och fråntagits allt sitt värde som människor. Deras lidande måste särskilt uppmärksammas!

S-kvinnor vill se tydligare initiativ till en bred humanitär front för att lyfta detta. Vi måste ta starkt och tydligt avstånd från det brutala våldet och särskilt rikta ljuset till de kvinnor som lever på flykt. Deras behov av stöd och riktade insatser är alarmerande.

Oavsett partipolitik och oavsett hur vi organiserar oss måste vi enas i detta. I det här läget är våra skillnader mindre viktigt än det som enar oss. Respekten för mänskliga rättigheter. En vilja att sträva efter ett samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter och friheter. En stark enad front till stöd för kvinnor på flykt.

S-kvinnor kommer i ett första steg att kontakta de partipolitiska kvinnoorganisationer som står upp för mänskliga rättigheter och jämställdhet, för att diskutera hur vi kan agera gemensamt och ställa oss bakom en humanitär front för kvinnor på flykt.

facebook Twitter Email