Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Hur stoppar vi våldet mot kvinnor och flickor?

FNs generalsekreterare Ban-Ki Moon besökte i veckan Europarådets parlamentariska församling. S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, fick som ledamot för Europarådet, möjligheten att ställa frågan till Ban-Ki Moon direkt, hur han ser på arbetet med att stoppa det brutala våldet som varje dag drabbar kvinnor och flickor världen över, både i krig och fred.

Ban Ki-Moon har svarat på Carina Ohlssons fråga. Han skriver att en våldtäkt påverkar inte bara individen, det är förödande, det påverkar även familjen och ofta det samhället individen lever i.

Vi måste anstränga oss för att försäkra oss om att ingen ska komma undan med att våldta en kvinna, ett barn eller en man. Militära och civila rättssystem måste stärkas för att effektivt bekämpa sexuellt våld och ställa ansvariga förövare inför rätta. Han skriver också om vikten av att omdirigera stigmat av sexuellt våld, från offret till förövaren. Bland annat måste vi prioritera att skapa nödvändiga säkra miljöer där de som överlevt sexuelt våld vågar träda fram och får den hjälp de behöver.

Det mest effektiva sättet att stoppa det sexuella våldet poängterar han också, är att radikalt förändra de normer och värderingar som tillåter att detta händer från första början. Unga människor måste utbildas, både pojkar och flickor. Vi måste driva en politik som aktivt främjar jämställdhet.

Nedan kan du läsa frågan och svaret i sin helhet på engelska:

Ms OHLSSON (Sweden, SOC)
– Mr Secretary-General, living free from violence is a human right. At the same time, we know that millions of women and girls around the world, both in peace and war, are beaten, raped, mutilated and killed ? because they are girls. How can we stop this gender-based violence?

Ban Ki-Moon, Secretary-General of the United Nations
Rape does not just impact the individual, it is devastating, and has an impact on the family and often on the community. We have to make every effort to ensure that it is not cost-free to rape a woman, child or man. My Special Representative on Sexual Violence in Conflict has been working with national authorities to strengthen military and civilian justice systems to respond effectively to fighting sexual violence, hold people accountable through prosecutions, and address the issue of impunity. One major challenge is to address crimes committed by non-State actors who may not follow the same rules of engagement and are not necessarily accessible. In all of this, it is critical to redirect the stigma of sexual violence from the victims to the perpetrators, and to do this, it must be a priority to create the necessary protective environment for survivors to come forward, and to put in place the requisite services to help them. Beyond this, the most effective way to put a stop to sexual and gender-based violence is to ensure a radical change in the norms and values that allow it to happen in the first place, educating young people, both girls and boys, and putting in place public policies and interventions that promote gender equality.

facebook Twitter Email