Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Idag hedrar vi Fadime Sahindals minne

Idag är det 21 år sedan Fadime Sahindal brutalt mördades av sin pappa i Uppsala, endast 25 år gammal. Fadime hade före dådet valt att ställa sig i riksdagens talarstol och vittna om det utbredda hedersförtrycket mot unga kvinnor i Sverige och vädjat till oss politiker att inte vända dessa tjejer ryggen och blunda för hedersförtrycket.

Publicerad i UNT 21 januari 2023.

Under de år som gått sedan mordet på Fadime har mycket hänt när det gäller kunskapen om och arbetet mot hedersrelaterat våld och förtyck. För den förra socialdemokratiska regeringen har kampen mot hedersförtrycket varit en prioriterad fråga. Socialdemokraterna införde bland annat en straffskärpningsgrund för hedersbrott, ett särskilt brott för hedersförtryck och ett utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands för att bli bortgifta eller könsstympas.

Socialdemokraterna drev parallellt ett arbete med att kriminalisera oskuldskontroller, införa ett nationellt frånvaroregister och krav om att alla kommuner ska ha en handlingsplan mot hedersrelaterat våld. Vi utgår ifrån att den nya regeringen tar detta viktiga arbete vidare.

Fadime Sahindal ville berätta för oss om hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige, att slitas mellan familjens traditionella krav och förväntningar och det svenska samhället som står för helt andra värden och synsätt.

Fadime visade, liksom så många efter henne, att när hederskulturer kolliderar med sekulära rättssamhällen med ideal om jämställdhet så är det flickor och kvinnor som får ta smällen. De hamnar i ett ingenmansland där frihet och jämställdhet är självklarheter i kompisgänget, på skolan eller på jobbet, men lika otänkbart och potentiellt vanärande för den egna familjen. Det här är svåra dilemman som många flickor och kvinnor i Sverige lever med idag, i många fall med livet som insats.

En undersökning som organisationen Tjejers Rätt I Samhället, TRIS, gjort på uppdrag av Uppsala kommun och länsstyrelsen i Uppsala visar att 66 procent av flickor med utomnordiskt födda föräldrar upplever krav på att vara oskuld innan giftermål, och en rapport från Ungdomsstyrelsen som kom redan 2009 visade att 70 000 personer, eller 6,6 procent av unga tjejer inte fritt kan välja vem de ska leva med.

Att stödja dessa flickors och kvinnors kamp är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna vi har att kämpa för i Sverige. Alla flickor och kvinnor ska ha rätt att välja sin egen partner, utbilda sig till vad man vill och se ut hur man vill utan att behöva vara rädd för repressalier från pappor, makar, bröder eller andra släktingar.

Idag hedrar vi Fadimes minne och tänker på alla de flickor och kvinnor som lever med samma dilemman och förväntningar från familjen och samhället, och de som lever under ett ständigt hot för att de valt att leva ett liv i frihet. Vi hör Fadimes uppmaning och kommer inte vända dessa tjejer ryggen. Vi fortsätter att kämpa till varenda flicka och kvinna är fri att leva sitt liv som hon vill.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor och riksdagsledamot

Sanne Lennström
Ordförande S-kvinnor Uppsala län

Vivianne Macdisi
Regionråd Uppsala och förbundsstyrelseledamot S-kvinnor

facebook Twitter Email