Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Individualiserad föräldraförsäkring skulle öka jämställdheten

Kvinnor i Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i EU, vilket ger lön och frihet. Men en individualiserad föräldraförsäkring skulle ytterligare kunna öka jämställdheten.

Publicerad i Dagens Nyheter 30 december 2022.

I en insändare skriver Madeleine Lidman från Hemmaföräldrars nätverk att den svenska föräldraförsäkringen inte är så bra vid en internationell jämförelse och argumenterar för att föräldrar, genom subventioner, ska ges rätten att stanna hemma med barn i tre år. Hon nämner särskilt att S-kvinnor velat dela föräldraförsäkringen rakt av, utan att gå in på varför detta är viktigt.

Den moderna svenska föräldraförsäkringen infördes för snart 50 år sedan för att ge barn en trygg start i livet, men också för att bidra till jämställdhet och möjliggöra för både mammor och pappor att förena föräldraansvar med yrkesarbete.

Reformen har varit lyckad. Inte bara för att pappors uttag av föräldradagarna ökat från nästan noll till dagens 30 procent, utan också för att kvinnors arbetskraftsdeltagande ökat markant. Sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män har gått från 21 procentenheter 1974, när föräldraförsäkringen infördes, till drygt 4 procentenheter i dag.

Kvinnor i Sverige har nu den högsta sysselsättningsgraden i EU. Med det följer egen lön och frihet.

Under åren har föräldraförsäkringen byggts ut. I dag har föräldrar rätt till 480 betalda dagar. Det är onekligen generöst i en internationell jämförelse, men samtidigt viktigt att värna.

S-kvinnor anser att föräldraförsäkringens längd är väl avvägd för att ge de minsta barnen den rätt till omsorg och trygghet de behöver. Men också för att ge något äldre barn mer tid med sina föräldrar.

Erfarenheterna av att subventionera ytterligare tid hemma med barn är dock dåliga, både ur jämlikhets- och jämställdhetsaspekt som för barnen. Vårdnadsbidraget, som avskaffades 2016, togs till 90 procent ut av kvinnor.

Yngre föräldrar med låg utbildning och utlandsfödda var överrepresenterade. Det gjorde att fler kvinnor hamnade långt från arbetsmarknaden samtidigt som deras barn inte fick ta del av den pedagogiska verksamhet och den språkutveckling som förskolan ger.

De stora frågorna framåt är tvärtom hur föräldraförsäkringen kan göras om för att ytterligare bidra till jämlikhet och jämställdhet.

S-kvinnor anser att två förändringar är särskilt viktiga:

● För ökad jämlikhet måste alla föräldradagar vara på sjukpenning- eller grundnivå. Föräldrar med små ekonomiska marginaler har ofta inte möjlighet att använda lägstanivådagarna eftersom ersättningen bara är 180 kronor per dag.

● För ökad jämställdhet måste föräldraförsäkringen bli helt individualiserad. Reserverade dagar är den enda reformen som ökat pappors uttag av föräldraledighet.

Att arbeta mot ökande sjukskrivningar hos kvinnor är också en prioriterad fråga för oss, men vi anser inte att denna utveckling beror på att både kvinnor och män arbetar. Snarare är det den orättvisa fördelningen av ansvar för hem och barn som bidrar till detta, vilket är ytterligare en anledning till att föräldraförsäkringen måste delas lika.

Annika Strandhäll
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email