Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Ingen mänsklig rättighet att köpa surrogatbarn

Surrogatförmedlingen Tammuz påstår att surrogatmödraskap inte är problematiskt, utan fungerar om det finns ”en solid värdegrund”. Men det är just en solid värdegrund som är oförenlig med handel och kontrakt med kvinnors kroppar och med barn.

Publicerad i Göteborgsposten 3 november 2017.

Slutreplik

FN:s princip om mänskliga rättigheter är en solid värdegrund. FN:s Kvinno- och Barnkonventioner är en solid värdegrund. Dessa överenskommelser och internationella åtaganden gör gällande att handel med människor aldrig kan tillåtas. Den mest fundamentala människorättsprincipen kan inte reduceras till ideologi och emotion så som Tammuz antyder.

Ingen mer än vi välkomnar fakta, sanning och att alla perspektiv lyfts fram. Att hänvisa till avtalsfrihet och eget val visar på en bristande förståelse för surrogatmödrarnas verklighet. Resonemanget vilar på en föreställning om att alla människors livsvillkor är jämlika, att graviditeter är riskfria och att barn kan behandlas som varor och tjänster. Rätten att ingå avtal är inte absolut och har aldrig varit det. Det är inte tillåtet att sälja sig själv som slav, och handel med organ är förbjudet. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna skyddar de mest utsatta och hindrar utnyttjande av människors beroendeställning.

Mest riskfyllda

Att bära ett barn och genomgå en förlossning är något av det mest riskfyllda en fertil kvinna kan utsätta sig för. Många kvinnor drabbas av sådant som avföringsinkontinens, depression, havandeskapsförgiftning, giftstruma eller blodpropp i lungan. Ingen, inte ens Tammuz jurister, kan fastställa att en kvinna som skriver under ett av förmedlingens kontrakt inte kommer att ångra sig när hon håller sitt nyfödda barn eller uppleva livslång sorg efter att hon lämnat bort det.

Vi har stor respekt för det lidande det innebär att inte själv kunna få genetiska barn. Men hur stark längtan efter barn än må vara är det ingen mänsklig rättighet att få barn. Gränsen för hur långt samhället kan gå för att tillfredsställa barnlängtan måste dras vid människohandel. Sverige måste stå upp för att alla former av människohandel fortsatt ska vara förbjudet.

Clara Berglund
Sveriges Kvinnolobby

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Ingela Heimann
Sveriges Kvinnliga Läkares Förening

Zozan Inci
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer

Heidi Lampinen
Unga S-Kvinnor Rebella

Ewa Larsson
Gröna Kvinnor

Margaretha Nilsson
Kvinnofronten

Carina Ohlsson
S-Kvinnor

Olga Persson
Unizon

Gertrud Åström
Wonsa

facebook Twitter Email