Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Intensifierat arbete mot mäns våld mot kvinnor

I dag presenterade regeringen det S-kvinnor så länge kämpat för, ett omfattande åtgärdsprogram för att stoppa mäns våld mot kvinnor. För S-kvinnor är det en stor seger att så många av våra krav uppfylls, men viktigaste av allt är förstås att kvinnor och barn kommer få större frihet och trygghet.

Här är en sammanställning av de 40 punkterna i programmet:

1. Ett långsiktigt arbete med tydliga mål och uppföljning
2. Nationellt våldsförebyggande program
3. Kompetensinsatser i skolan avseende mäns våld mot kvinnor
4. Information om samtyckeslagstiftningen
5. Stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer
6. Förebyggande arbete inom idrott
7. Långsiktiga förutsättningar för kvinno- och tjejjourer
8. Starkare skydd för barn mot föräldrar som har utövat våld
9. Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet (NCK)
10. Utsatthet, skydd och stöd för personer som medverkar i pornografi
11. Skydd vid brusten anknytning
12. Våldsutsattas rätt till eget boende
13. Ökade möjligheter för kvinnojourer vid upphandling
14. Förstärkt arbete inom socialtjänsten mot mäns våld mot kvinnor
15. Förbättra vården för våldsutsatta kvinnor
16. Stärkt arbete mot prostitution och människohandel
17. Barns straffrättsliga skydd mot sexuella övergrepp
18. Den som är utsatt för sexköp ska betraktas som ett brottsoffer
19. Ny straffskärpningsgrund för hat mot kvinnor
20. Straffansvar för psykiskt våld
21. Skärpta regler om villkorlig frigivning och vistelseförbud
22. Utökade möjligheter att använda tidiga förhör
23. Tillåt beslag av meddelanden mellan närstående vid grov kvinnofridskränkning
24. Straffmätning vid flerfaldig brottslighet
25. Gör det enklare att utfärda fler kontaktförbud
26. Skärpt straff för den som bryter mot kontaktförbud
27. Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning
28. Lättare att sätta fotboja på den som förföljer kvinnor
29. Ökad kvalitet i rättsintyg
30. Avgiften till brottsofferfonden höjs
31. Behandling av personer dömda för sexualbrott
32. Skärpta straff för våldtäkt
33. Skärpt straff för sexköp
34. Kompetenssatsning hos polisen om psykisk ohälsa
35. Förbättrad kriminalstatistik
36. Fördjupat stöd kring kartläggning om våld i nära relationer
37. Förtydligad styrning av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten
38. Förbättrad kompetens hos yrkesverksamma
39. Kartläggning av forskningsfältet våld i nära relationer
40. Ökad kunskap om situationen för våldsutsatta som lever med skyddade personuppgifter.

Ladda ner hela åtgärdsprogrammet här.

facebook Twitter Email