Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Internationell S-kvinnodag

Lördag den 16 april samlades 25 kvinnor från hela landet till en heldagskonferens för S-kvinnors internationella kontaktpersoner.

Dagen inleddes med utrikesminister Margot Wallström som talade om regeringens feministiska utrikespolitik.

”Andras öden är våra öden”, sa hon och poängterade hur viktigt det är att fler engagerar sig i internationellt solidaritetsarbete.

I en sammanvävd värld blir utrikespolitik inrikespolitik. Flyktingkrisen är ett tydligt exempel på detta, sa hon vidare.

Den feministiska utrikespolitiken fokuserar på kvinnors rättigheter, kvinnors representation och kvinnors resurser.

Ett konkret exempel på det arbetet är det aktiva stödet till kvinnor i Syrien, att ge dem en egen röst, formulera sina krav och själva föra sin talan i fredsförhandlingarna.

Margot Wallström pratade också om EU som fredsprojekt, men att flyktingkrisen tyvärr har splittrat samarbetet. Hon lyfte fram att det behövs ett gemensamt flyktingmottagande och fler lagliga vägar in i EU.

Att Sverige arbetar för en plats i FN:s säkerhetsråd vara en annan fråga hon belyste. Sverige behövs som en röst för världens kvinnor.

Internationell dagMargot Wallström lyfte också S-kvinnors viktiga roll i att arbeta med internationella frågor lokalt och regionalt. Att t.ex. hjälpa och stödja kvinnor och flickor som utsatts för våldtäkter och sexuella övergrepp under sin flykt är ett konkret lokalt arbete som gör enorm skillnad.

Med anledning av debatten om NATO och kärnvapen förtydligade Margot Wallström att ett svenskt medlemskap i NATO inte är aktuellt och att Sverige tydligt sagt nej till kärnvapen på svensk mark.

Diplomati och säkerhetspolitik är viktigt för att bidra till avspänning, ett medlemskap i NATO är motsatsen.

Det är också viktigt att komma ihåg att säkerhetsläget idag är bredare än tidigare. Det handlar både om miljöhot, pandemier, cyberhot och stridigheter om resurser som t.ex. vatten. Samtidigt ser vi även militära hot även i vårt närområde och därför är samarbeten med länder som står oss nära viktigt.

Att regeringen valde att inte erkänna Västsahara tidigare i år kommenterade Margot Wallström med att Västsahara inte är folkrättsligt redo och därför inte går att jämföra med erkännandet av Palestina. Regeringen ger dock inte upp frågan utan fortsätter att stödja FN-processen och samarbetet för att Västsahara ska bli redo.

Under dagen deltog även Anna Sundström från Palmecentret som berättade hur S-kvinnors distrikt och klubbar genom Palmecentret kan driva egna internationella projekt.

Under ett erfarenhetsutbyte diskuterades distriktens olika projekt, några mångåriga, andra nystartade. Möjligheten att gå ihop flera distrikt och samarbeta kring ett gemensamt projekt sågs som positivt av många.

En bra sammanfattning av dagen är att det finns mycket att göra både internationellt och på hemmaplan och att engagemanget är stort!

Gruppbild

facebook Twitter Email