Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor

Det krävs en kraftfull och tydlig politik för att förebygga och förhindra våld och hjälpa våldsutsatta kvinnor, skriver Åsa Regnér, Annika Strandhäll och Carina Ohlsson.

Publicerad i Göteborgs-Posten 25 november 2014.

I dag, den 25 november, är internationella dagen mot våld mot kvinnor. Enligt en undersökning av Nationellt Centrum för Kvinnofrid har mer än var tionde kvinna i Sverige blivit utsatt för våld i en nära relation. Och mer än var tionde kvinna har blivit tvingad till oönskade sexuella kontakter. Enligt Brottsförebyggande rådet våldtas över 36 000 kvinnor i Sverige varje år, det är 100 kvinnor om dagen. Förra året mördades 26 kvinnor i Sverige av en man i en nära relation.

Kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation drabbas ofta av sjukskrivningar, hamnar lätt utanför arbetsmarknaden och kämpar hårt för att försörja sig. De har stort behov av vård, fungerande socialförsäkringssystem och skyddsnät. Det krävs en kraftfull och tydlig politik för att förebygga och förhindra våld och hjälpa våldsutsatta.

Ingen ökad trygghet

2006 initierade den dåvarande Socialdemokratiska regeringen en utredning som ledde till en skärpning av Socialtjänstlagen. Där förtydligades socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn. När Fredrik Reinfeldt blev statsminister samma år lovade han att särskilt säkra ekonomisk trygghet för våldsutsatta kvinnor. Så blev det inte.

Flera rapporter har visat att den förra regeringens försämringar i socialförsäkringssystemet drabbat våldsutsatta kvinnor extra hårt. Kvinnojourerna rapporterar att de varje dag nekar kvinnor och barn som flyr för sina liv. Att kommunerna tar sitt ansvar för att ge dem rätt stöd är nödvändigt.

Feministisk regering

Vår nya samarbetsregering är en feministisk regering. Vi har avsatt 100 nya miljoner för att stärka kvinnojourerna. Deras verksamhet är avgörande och livsviktig och deras finansiering måste säkras.

Vi har länge påpekat att den här frågan kräver ett mycket större helhetsgrepp. Höjd lägstanivå för föräldraförsäkringen, förbättrad a-kassa och sjukförsäkring och stöd för att nå egen försörjning är oerhört viktigt. Underhållsstödet, stöd till ensamstående föräldrar och deras barn, har inte höjts sedan 2006. Nu ska det äntligen höjas!

Människor i ekonomiskt och socialt utsatta situationer ska få stärkta möjligheter till social delaktighet. Även skyddet för barnen måste stärkas. FN:s barnkonvention fyller 25 år i år och vi har nu inlett arbetet med att göra den till svensk lag.

De som utsätts för våld ska särskilt skyddas. Ett starkt samhälle byggs bara av starka individer. Det kräver långsiktiga investeringar i alla människors lika värde.

Åsa Regnér (S)
barn- äldre- och jämställdhetsminister

Annika Strandhäll (S)
socialförsäkringsminister

Carina Ohlsson (S)
riksdagsledamot, ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email