Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Jämställdhet först!

Jämställdhet först, det är S-kvinnors utgångspunkt i alla lägen. Det senaste året har arbetet för kvinnors rättigheter och våra tidigare framsteg stannat av eller till och med backat, i takt med hög belastning på välfärden och tunga samhällsutmaningar.

 

När vi börjar bygga upp samhället igen efter pandemin, så måste vi sätta en stärkt välfärd först. För att satsa på välfärden är att satsa på jämställdhet. Kvinnor är både användare av trygghetssystemen och samtidigt de som i hög grad bär välfärden på sina axlar.

Vår gemensamma välfärd, den svenska modellen, ska vi vara stolta över. Den är grunden för att Sverige idag är ett av världens mest jämställda och jämlika länder.

För oss S-kvinnor är det självklart att alla ska ha en lika bra vård, lika bra skola, ett bra arbetsliv, trygghetssystem som fungerar när vi behöver dem, en meningsfull fritid och en värdig ålderdom. Samma möjligheter att förverkliga oss själva.

I år firar vi 100 år av demokrati, av kvinnors rösträtt, en av S-kvinnors första viktiga segrar. Sen dess har vi fortsatt framåt reform för reform. Idag är Sverige ett av världens bästa och tryggaste länder att bo i för kvinnor.

2020 har samtidigt påverkat kvinnors livsvillkor påtagligt. Arbetsvillkoren har försämrats för många, kvinnor har utsatts för större smittorisker, eftersom de mer sällan kan jobba hemifrån, fler som har kontaktyrken och är mer beroende av kollektivtrafiken. Stress och dubbelarbete har ökat och allt fler kvinnor har blivit långtidssjuka, flera har då dubbelbestraffats när de utförsäkrats och blivit av med sin sjukpenning.

Vi fortsätter också ta kampen mot de yttersta konsekvenserna av ojämställdhet – mäns våld mot kvinnor. För det är inget individproblem, utan ett strukturellt och brutalt samhällsproblem. Varje dag utsätts tusentals kvinnor för våld, hot och diskriminering. Varje dag anpassar sig alla kvinnor till risken att utsättas.

Regeringen har gjort och gör stora satsningar, det arbetet fortsätter. Sverige behöver en Socialdemokratisk regering, som förstår vad som behöver göras och som går från ord till handling.

Så länge en enda kvinna utsätts för våld och hot, så länge en enda man tar sig rätten att göra det, kommer vi S-kvinnor fortsätta ta kampen.

Välfärdslandet Sverige, som vi alla någonstans vet att vi är så stolta över, det måste vi fortsätta värna. I hundra år har vi gjort det och vi kommer fortsätta hundra år till om det krävs! Vi fortsätter framåt för fler feministiska segrar.

Carina Ohlsson, Förbundsordförande S-kvinnor
Malin Johansson, distriktsordförande S-kvinnor Fyrbodal

* Lokala versioner publicerade bland annat i:
Falköpings tidning, med S-kvinnor Skaraborg
Skövde Nyheter, med S-kvinnor Skaraborg
Arvika Nyheter, med S-kvinnor i Värmland
Värmlands folkblad, med S-kvinnor i Värmland
Smålänningen med S-kvinnor i Kronoberg

facebook Twitter Email