Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Jämställdhet kräver en stark välfärd

Jämställd och jämlik vård och omsorg är en av S-kvinnors prioriterade frågor, skriver ordförande Carina Ohlsson. Att stärka välfärden stärker kvinnors möjligheter – som anställda, brukare och anhöriga.

Publicerad i ETC 14 augusti 2014.

Varje sommar blir frågan lika aktuell igen, då bristerna inom vården blir som tydligast. Även i år har man varnat för akut personal och resursbrist, inte minst på akutmottagningar och förlossningsavdelningar. Att inte fler drabbas när vården inte räcker till, har alltför ofta handlat om tur. Men det räcker inte.

Till och från kommer det rapporter om allvarligt sjuka som inte fått den vård de behöver. Gravida kvinnor som utsätts för enorma risker när de i akuta tillstånd skickas mellan sjukhus för att platserna inte räcker till. En gång är en gång för mycket. Patientsäkerheten måste kunna garanteras.

Idag är situationen för personalen inte hållbar. Barnmorskorna har länge ropat på hjälp utan att få gehör. Runt om i landet har vi i flera år kunnat läsa om sjuksköterskor som säger upp sig i protest mot system som inte längre fungerar. Istället för att lösa personalbristen så sliter man sönder den personal som finns kvar.

Sjuktalen fortsätter att öka och kvinnor är oftare sjuka än män i alla åldrar idag, allra sämst mår unga kvinnor. Den psykiska ohälsan ökar alarmerande och är nära kopplad till stress och arbetsmiljö. De här problemen måste tas på allvar.

Deltider och otrygga anställningar påverkar inte bara kvinnors hälsa, det gör också att kvinnor får betydligt lägre livsinkomster och pensioner. S-kvinnor kräver rätt till heltid, där en sammanhållen arbetsdag med trygga arbetsvillkor också finns med i kravet.

Alliansens svar blir allt för ofta att är man inte nöjd så kan man alltid byta! Personalen kan byta jobb, patienterna kan byta sjukhus. Det är extremt ansvarslös politik både mot personal och patienter. Vården måste hålla god kvalitet för alla, inte bara för den som är frisk nog att resa sig och söka ett annat sjukhus, eller för den som har råd att köpa sig förbi köerna.

All vårdpersonal måste självklart ha anständiga arbetsförhållanden, oavsett var de jobbar. Jobben inom offentlig sektor är politikernas ansvar, vare sig alliansen vill eller inte, därför bör de vara ett föredöme och erbjuda jämställda och jämlika arbetsplatser.

S-kvinnors mål är vård och omsorg som är likvärdig och trygg för alla, genom hela livet. Behoven ska styra fördelning av gemensamma resurser. Vinst­intressen ska inte vara styrande i välfärden och alla offentliga medel till privat välfärd ska komma brukarna till del.

Att vården har blivit viktig i årets valrörelse är ingen slump. Bristerna har blivit smärtsamt påtagliga för många. Det är ytterst en fråga om trygghet och det berör alla. Den svenska välfärdsmodellen är unik och vi vill fortsätta vara stolta över den. Det känns oerhört viktigt att Sverige får en ny regering som förstår att prioritera och respektera detta.

Jämlikhet och jämställdhet är helt centralt i socialdemokratisk politik. Det handlar också om att bygga ett starkt och solidariskt samhälle från grunden och det gör man bara om alla räknas. För oss är det allra viktigaste att gå från ord till handling och vi kan se konkreta resultat av ideologi och löften.

Socialdemokraterna är fortfarande det parti som har störst förtroende i jämställdhetspolitiken.

När jämställdheten blir en het politisk fråga vill alla tycka, men politik handlar också om att våga ta svåra beslut, om att ta ansvar och genomföra de reformer som krävs. Socialdemokraterna har alltid prioriterat jämställdhet och i det är S-kvinnor en stark drivkraft. Det tänker vi fortsätta vara.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor
facebook Twitter Email