Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Jämställdhet måste inkludera alla

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson skriver tillsammans med Esme Güler om utmaningarna med och behovet av att inkludera alla kvinnor i jämställdhetsarbetet.

Publicerad i lokaltidningen Mitti 12 juli 2017.

Att skapa trygga och attraktiva förorter är en fråga som ofta uppmärksammas, men för lite görs för att lösa det. För kvinnor blir otryggheten ofta extra tydlig.

I till exempel Husby, Tensta och Rinkeby lyser kvinnor med sin frånvaro på torgets caféer. Även om kvinnor här har fattat mod för att bryta detta, organiserat sig och går och fikar tillsammans, saknas en viktig grupp. Kvinnor som utsätts för förtryck i hederns namn, de som inte vågar eller får ta plats.

S-kvinnor vill satsa på ett feministiskt samhällsbygge för att stärka alla kvinnors delaktighet i samhället.

Feministisk samhällsplanering fokuserar ofta på trygghet, att skapa upplysta och öppna platser så att kvinnor känner sig säkra. Men för redan segregerade förorter, där patriarkala strukturer kan ha tillåtits styra livsvillkoren, räcker inte det.

Vi måste istället hitta gemensamma lösningar på konkreta problem. Vilka butiker finns till exempel i området? Kanske behöver vi fler kvinnliga företagare och butiker som riktar sig till kvinnliga kunder? Vem rör sig på våra torg? Var placerar vi bänkar och vem sitter på dem? Om vi istället bygger lekplatser, vem når vi då?

Att stärka kvinnors egenmakt och möjlighet att försörja sig är också avgörande. Att möjliggöra för fler kvinnor att starta eget är ett exempel. Att ge fler kvinnor möjligheten att ta körkort är ett annat. Körkort är en tydlig klassfråga. Det kostar tusentals kronor som många inte har. Samtidigt är det ett krav för många jobb. Med körkort skulle kvinnors frihet, rörlighet och tillgång till arbetsmarknaden öka. Rätten till studielån för att ta körkort måste bli verklighet.

Men även lokala initiativ för att ge kvinnor arbete måste prioriteras. Som när Svenska Bostäder rekryterade personal till Husbyfestivalen genom att fråga lokala kvinnoorganisationer om deras medlemmar ville jobba. Det ville de!

Det är dags att kvinnorna i förorten får ta plats i arbetet för ett tryggt och jämställt samhälle. Den feministiska kampen ska inkludera alla kvinnor!

Carina Ohlsson, Ordförande S-kvinnor
Esme Güler, S-kvinna boende i Husby

 

facebook Twitter Email