Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Jämställdheten måste prioriteras

Det kommer att ta över 100 år innan män och kvinnor får samma lön för samma arbete, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Att bryta mönstret kräver tydliga åtgärder. Men Sverige har tappat mark i jämställdhetsarbetet under åren med alliansregeringen.

Publicerad i Bohusläningen 7 mars 2014.

Under veckan samlas fackförbund och kvinnoorganisationer runt om i Sverige för att uppmärksamma löneskillnaderna mellan män och kvinnor i 15:53-manifestationen. Vi stödjer manifestationen och anser att det borde vara en självklarhet år 2014 att kvinnor får lön för hela dagen.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är fortfarande större än de flesta tror. Kvinnor i Sverige tjänar i dag bara 86 procent av männens lön. Omräknat på en arbetsdag jobbar kvinnor gratis efter 15:53 varje dag.

Mansdominerade yrken har högre löner än kvinnodominerade yrken. Men även om du jämför en man och en kvinna med exakt samma arbete, utbildning och erfarenheter, så tjänar mannen bättre.

I samhället finns strukturer som upprätthåller oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor har i större utsträckning otrygga arbetsförhållanden, tillfälliga anställningar och delade turer. De jobbar deltid i större utsträckning och utsätts för mer stress.

Dessa faktorer får konsekvenser. I dag är kvinnor mer sjukskrivna än män i alla åldersgrupper. Hos unga kvinnor ökar den psykiska ohälsan mest. Vi är på väg åt fel håll. Ändå krymper regeringen sina anslag till Arbetsmiljöverket.

Så länge strukturerna inte bryts kommer det att se ut så här. Kvinnor kommer att fortsätta ha en betydligt lägre livsinkomst än män, vilket även påverkar pensionen. Drygt hälften av de kvinnor som går i pension i dag får garantipension för att kunna försörja sig.

Under åren med alliansregeringen har lite hänt för att vända den negativa trenden. Snarare sker förändringar som gör situationen värre. Nedmontering av välfärden slår hårt mot jämställdheten. En fungerande barn- och äldreomsorg är avgörande för kvinnors möjlighet att arbeta.

Ett mer jämställt familjeliv ger ett mer jämställt arbetsliv och gynnar hela samhället. Det krävs tydliga åtgärder för att bryta strukturer. Därför ställer vi följande krav:

  • Utför årliga lönekartläggningar
  • Uppvärdera traditionella kvinnoyrken
  • Motverka diskriminering i arbetslivet
  • Gör heltid till norm på arbetsmarknaden
  • Satsa på barn- och äldreomsorgen

Vi kan inte vänta i över 100 år till. I höst är det dags att byta ut alliansregeringen. Vi vill ha en ny regering som på allvar prioriterar jämställdhetsfrågorna och som kan svara upp till våra krav.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Dan Gabrielsson
Ordförande LO-distriktet i Västsverige

facebook Twitter Email