Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Jämställdhetslöften fast förankrade enligt S-kvinnor

Socialdemokraterna kommer att leverera på jämställdhetsområdet oavsett om Feministiskt initiativ kommer in eller ej enligt S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson. I veckan presenterade partiet sitt valmanifest.

Intervju i Feministiskt Initiativ 10 september 2014.

– De här frågorna är så förankrade nu, även om det alltid är bra ju fler som driver frågorna. Just nu rider vi på en våg av att ha haft en borgerlig regering i åtta år som inte prioriterat jämställdhetsfrågor.

S-kvinnors ordförande, Carina Ohlsson, har under tolv år varit ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR). Hon tycker att Socialdemokraterna (S) tar ett helhetsgrepp på jämställdhetsfrågor i sitt valmanifest och är nöjd med många av förslagen. Ändå är valmanifestet inte särskilt tydligt när det gäller kvinnojourernas finansiering. ”Förutsättningarna för kvinno- och brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras.” skriver S men har liksom Alliansen inte avsatt några pengar till jourernas långsiktiga finansiering i reformutrymmet för den kommande mandatperiod.

– Jag tycker inte det är ett nationellt ansvar, så jag tycker man ska vara mycket tuffare mot kommunerna att ta sitt ansvar, säger Carina Ohlsson.

Vilket är precis vad jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) brukar säga. Men Ohlsson menar att den skrivning i socialtjänstlagen som innebär att kommunerna ska, inte bara bör, erbjuda våldsutsatta kvinnor skydd trots allt inte fått det genomslag den borde.

– 2007 kom den nya lagstiftningen och det har tagit till 2013 innan kommunerna insåg att de äger frågan, så jag tror inte man gjort allt man kunnat när ledande regeringsföreträdare träffat ledande personer i SKL (Sveriges kommuner och landsting, red anm).

Nya direktiv

Själv lovar hon att pressa ut ansvaret till kommunerna om S kommer till makten, och påpekar att nationella satsningar, om än otillräckliga, har gjorts just i brist på ansvarstagande från kommunernas sida. S-kvinnors och Socialdemokraternas interna strategi är enligt Ohlsson att förändra detta.

Samtidigt menar hon att många av de reformer som föreslås i S-manifestet har indirekt effekt på möjligheterna att stödja våldsutsatta kvinnor, som möjligheten till en inkomst som det går att försörja sig på. Bland annat avsätter S pengar för att höja a-kassan och ta bort stupstocken som leder till att sjukskrivna utförsäkras.

Carina Ohlson hoppas också kunna införa nya direktiv för den utredning om våldtäktslagstiftningen som regeringen tillsatt efter beslut i riksdagen, eftersom den inte lever upp till de krav som justitieutskottet ställde.

– De väntade till två veckor innan valet och låtsas nu att det handlar om ett förslag från regeringen, vilket det ju inte är, utan det tvingades fram av oppositionen.

Kommer göra skillnad

Att S till slut satte ner foten när det gäller föräldraförsäkringen ska enligt Carina Ohlsson inte ses som en anpassning till Feministiskt initiativs framgångar i valrörelsen. I valmanifestet utlovas hur som helst nu en tredje månad som är vikt för vardera förälder, något som partiledningen inte var beredd att ta ställning till så sent som vid kongressen för ett drygt år sedan.

– Jag vet inte varför det inte blev tydligare då, men jag har inte tolkat kongressbeslutet som något annat än att fler dagar ska vikas. I kongressbeslutet säger man att avgörande steg ska tas under mandatperioden, och det finns inget annat än fler vikta dagar som inneburit avgörande steg tidigare.

Och många av förslagen i valmanifestet är Carina Ohlsson väldigt nöjd med:

– Jag väntar på att få genomföra dem för det kommer att göra skillnad; rätt till heltid, gå ordentligt in för att titta på lönerna, mer jämställd föräldraförsäkring, förbygga mäns våld mot kvinnor, pressa på kommunerna om kvinnojourerna, det är så många delar som bildar ett helt nät. Jämställdhet är inget vid sidan om, utan måste vara rakt in i de andra frågorna och det är så det ser ut.

Rider på samma våg som Fi

Oavsett valets utgång ser Carina Ohlsson goda möjligheter att hitta allierade för att genomföra den politiken. Avgörande för både demokratin och jämställdheten är enligt henne att Sverigedemokraterna inte får något inflytande, vilket inget parti heller säger sig vara beredda att medverka till. Och Ohlsson anser därmed inte att S-kvinnor behöver Fi som garant för att S ska leverera på jämställdhetsområdet.

– De här frågorna är så förankrade nu, även om det alltid är bra ju fler som driver frågorna. Just nu rider vi på en våg av att ha haft en borgerlig regering i åtta år som inte prioriterat jämställdhetsfrågor. När jag är ute på valmöten är det kvinnors vardag som man lyfter hela tiden. Jag möter kvinnor som inte kan försörja sig för att de inte har heltid, mammor i Fas 3 som inte har mat för resten av månaden. Klyftorna gör att det finns en folklig ilska och då gäller det både jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna.

facebook Twitter Email