Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Jämställdhetsmyndigheten behövs för ett tryggare Sverige

En nedläggning av myndigheten kommer mest av allt försvåra och försena det nödvändiga arbetet emot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel och könsstympning, skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och Anna Johansson (S) ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Publicerad i SVT Opinion 20 december 2018

Det går att skapa ett samhälle med jämställdhet mellan män och kvinnor. Men för att det ska lyckas krävs ett samordnat, systematiskt och effektivt arbete. Därför inrättades Jämställdhetsmyndigheten i januari i år i Göteborg. Nu ser det ut som om myndigheten kommer tvingas lägga ner.

Moderaterna och Kristdemokraterna har röstat igenom en budget i riksdagen med Sverigedemokraternas stöd. Istället för en genomarbetad budgetproposition styrs statens finanser nu av en otydlig reservation i finansutskottet med skattesänkningar för mångmiljardbelopp och oklara nedskärningar.

Beslutet innebär att Jämställdhetsmyndigheten läggs ner. Vi menar att det är helt fel väg att gå. Med en särskild myndighet stärks styrningen för ett effektivare genomförande av jämställdhetspolitiken.

Vi ser också att uppföljningen behöver stärkas. Det har genomförts en lång rad insatser på jämställdhetsområdet men det saknas ännu tillräcklig kunskap om effekterna av dessa insatser. Också här spelar en särskild myndighet en viktig roll för att följa upp sprida de goda exemplen. Myndigheten har också bland annat utvecklat och spridit metoder för våldsförebyggande arbete med unga män som lever i en hederskontext.

Vidare samordnar myndigheten redan olika jämställdhetsuppdrag och stödjer kommuner, landsting, regioner, näringslivet och civilsamhället i arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Om beslutet blir verklighet kommer jämställdhetsarbetet försämras.

Jämställdhetsmyndigheten har en unik kompetens och kapacitet att erbjuda stöd och har under det gångna året initierat samverkan med ett 60-tal statliga myndigheter. En nedläggning kommer att försämra förutsättningarna att ge dessa ett relevant och utvecklat stöd.

En nedläggning av myndigheten kommer mest av allt försvåra och försena det nödvändiga emot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel och könsstympning. Erfarenheter från tidigare myndighetsnedläggningar visar också på stor svårighet att behålla kvalificerad personal efter ett nedläggningsbeslut. En eventuell flytt av uppdragen riskerar att påverka genomförandets kvalitet och kan medföra kapacitetsproblem och förseningar.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla den svenska modellen, där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. För det är jämställdhet en förutsättning. Alla, såväl kvinnor som män ska kunna gå till jobbet, ta ansvar och känna sig trygga. Tillsammans kan vi fortsätta ta stora kliv för ökad jämställdhet.

Den gångna regeringsperioden har vi visat att det är möjligt att stärka kvinnor och förebygga mäns våld mot kvinnor, stärka arbetet mot sexuella trakasserier på jobbet, i skolan, inom rättsväsendet och socialtjänsten, samt att öka anslagen till anställningar inom välfärden och förbättra föräldraförsäkringen genom att öronmärka dagar.

Vi vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. En Jämställdhetsmyndighet är en del i det arbetet.

Carina Ohlsson (S) Förbundsordförande S-kvinnor
Anna Johansson (S) Ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott

facebook Twitter Email