Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Jämställdhetspolitiken är het i årets valrörelse

S-kvinnor ser med stor glädje på den utvecklingen. Ju mer frågorna debatteras ju större är möjligheterna att driva reell jämställdhetspolitik som ger resultat.

Publicerad i Piteå-Tidningen 8 aug 2014.

S-kvinnors förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson deltar i helgen i Noliamässan i Piteå för att diskutera vilka prioriteringar som krävs för att bygga ett jämställt samhälle.

I över 100 år har vi S-kvinnor varit en viktig drivkraft i svensk jämställdhetspolitik. Vi är stolta över att representera en politik som gör skillnad och faktiskt påverkar livsvillkoren för kvinnor i deras vardag, både nationellt och internationellt. Den svenska sexköpslagen är ett exempel på hur våra beslut sprider ringar på vattnet. I dag har flera länder infört lagstiftning enligt svensk modell och den diskuteras även på EU- och Europanivå. För oss är visionen tydlig. En jämställd värld är möjlig. Alliansregeringen har duckat för sitt ansvar i åtta år nu – det är ett svek mot Sveriges kvinnor och med det ett svek mot hela samhället. Sverige förtjänar en regering som vågar ta sitt politiska ansvar och genomför de reformer som krävs.

Kvinnors arbetsmiljö måste förbättras. Kvinnor är oftare sjuka än män i alla åldrar i dag, allra sämst mår unga kvinnor. Vi måste ta de här problemen på allvar. Kvinnors löner är i dag 14 procent lägre än männens och väldigt lite görs för att ändra på detta. S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar, att traditionella kvinnoyrken uppvärderas och att diskriminering motverkas.

Deltider och otrygga anställningar ger kvinnor en lägre livsinkomst, vilket också leder till betydligt lägre pension. Därför kräver S-kvinnor rätt till heltid, som även innebär en sammanhållen arbetsdag med trygga arbetsvillkor.

Förskolan ska inte bara handla om omsorg när föräldrarna arbetar, utan alla barn ska ha rätt till en likvärdig förskola oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det behövs mindre grupper i förskolan och en genusmedveten pedagogik. Skolan är i dag mer segregerad än någonsin. Det behövs mindre klasser, fler lärare och speciallärare. Jämställdheten måste integreras i hela skolan. Så kallad läx-rut avskaffas och pengarna bör i stället investeras i allmän läxhjälp efter behov.

S-kvinnor vill också se satsningar på vuxenutbildning och folkbildning, samt att utbildning till nyanlända ska ta hänsyn till kvinnors särskilda villkor och behov.

Vi behöver en likvärdig och trygg sjukvård och omsorg för alla, genom hela livet. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger är avgörande för att kvinnor ska kunna arbeta heltid. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg efter behov. Sjukvården behöver mer personal, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vinstintressen ska inte vara styrande i välfärden. Alla vinster i privat välfärd ska gå tillbaka till verksamheten och komma brukarna till del.

Inom äldreomsorgen är bristerna tydliga. Samtidigt som vi blir allt fler äldre i Sverige, så försvinner allt fler vårdplatser. S-kvinnor kräver en långsiktig kvalitetsplan med nationella riktlinjer för äldreomsorgen. S-kvinnor finns i kvinnors vardag. Socialdemokratisk feministisk politik handlar om att ta sitt politiska ansvar och genomföra de förändringar som krävs Under åren med alliansen har jämställdheten backat och klyftorna mellan de som har mest och de som har minst ökat. Valet i höst blir helt avgörande. Vi behöver en socialdemokratisk feministisk regering som tar jämställdhet och jämlikhet på allvar.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

Susanne Andersson
Förbundssekreterare S-kvinnor

facebook Twitter Email