Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Jämställdhetsvalet 2014

Sverige kan bättre. Den viktigaste lärdomen av Socialdemokratins historia är just att samhället går att förändra. För att realisera jämställdheten behövs en tydlig klassmedveten feminism. Därför är ett regeringsskifte så otroligt viktigt för oss. För att en jämställd värld är möjlig, det kommer vi fortsätta slåss för tills vi når fram. Det skriver S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson i sin sista valkrönika inför valet.

Publicerad i Feministiskt Perspektiv 10 september 2014.

I årets valrörelse har jämställdhetsfrågorna blivit framträdande. Självklart har Alliansen försökt haka på trenden. Reinfeldt stoltserar med hur kvinnor har gynnats av jobbskatteavdragen och högerns politik, Björklund talar om feminism utan socialism och Annie Lööf om hur regeringen underlättat för kvinnor att starta företag.

Vi är trötta på att höra högern skryta över reformer som inte gett resultat och prata om jämställdhet utan att ha någon feministisk politik.

Jämställdheten har snarare gått bakåt under regeringen Reinfeldt. Det är männen som har gynnats mest av jobbskatteavdragen. Lönegapet har minska med myrsteg, samtidigt som inkomstskillnaderna har ökat lavinartat. De som redan har, har fått mera. Det är ett högst medvetet och ideologiskt val av högern.

140 miljarder i minskade skatteintäkter har självklart påverkat den gemensamma välfärden. I Kalla fakta den 2/9 ges upprörande exempel på hur detta avspeglar sig i sjukvården. Sjuksköterskor och läkare har i flera år påpekat de akuta resursbristerna, senast i ett gemensamt utspel i Aftonbladet 9/2.

När välfärden inte räcker till drabbas kvinnorna hårdast. De tar det största ansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet, de tvingas agera skyddsnät och gå ner i arbetstid när barnomsorgen och äldreomsorgen inte räcker till. Försämrad välfärd befäster maktstrukturerna och den ekonomiska ojämställdheten.

Jag får i alla fall säga att det är ärligt av Moderaterna och Kristdemokraterna att inte kalla sig för feminister. Det räcker nämligen inte att bara tala om jämställdhet, feminism handlar om att ta ansvar och göra något åt det också. De få jämställdhetspolitiska åtgärder som föreslås i Alliansens valmanifest, till exempel ökad jämställdhetsbonus, leder inte till förbättrad jämställdhet. Folkpartiet, som är det enda allianspartiet med ambitioner på jämställdhetsområdet, fick göra avkall på sina löften i det egna valmanifestet. Alliansen har helt enkelt ingen trovärdighet i jämställdhetsfrågor.

Får Socialdemokraterna förtroendet att bilda ny regering efter valet kommer vi att föra en konkret jämställdhetspolitik. I valmanifestet ”Kära framtid” presenteras en lång rad förslag för ökad jämställdhet

 • Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden
 • Delade turer i offentlig sektor ska bort.
 • Lönekartläggningar ska genomföras varje år.
 • Missbruk med visstidsanställningar ska förhindras.
 • En tredje ”pappamånad” ska införas.
 • Satsningar på en jämlik skola, med mindre klasser och fler speciallärare.
 • Ett maxtak på 15 barn i förskolans småbarnsgrupper.
 • Ökade resurser till sjukvård och äldreomsorg.
 • En trygg förlossningsvård genom utbildning av fler barnmorskor.
 • Sänkt skatten för alla pensionärer.
 • Höjt barnbidrag och underhållsstöd.
 • Bekämpande av mäns våld mot kvinnor.
 • En mer jämställd fördelning av forskningsanslag och ökad andel kvinnliga professorer.

Sverige kan bättre. Den viktigaste lärdomen av Socialdemokratins historia är just att samhället går att förändra. För att realisera jämställdheten behövs en tydlig klassmedveten feminism. Därför är ett regeringsskifte så otroligt viktigt för oss. För att en jämställd värld är möjlig, det kommer vi fortsätta slåss för tills vi når fram.

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor

facebook Twitter Email