Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kampen för ett fritt Västsahara

Med anledning av att den svenska regeringen meddelat att ett erkännande av Västsahara inte kommer att bli aktuellt i nuläget vill S-kvinnor var tydliga i detta – vårt stöd för ett fritt Västsahara är oförändrat och vi fortsätter driva frågan om ett svenskt erkännande.

S-kvinnor förbundsmöte/kongress har fastställt vårt ställningstagande i den här frågan flera gånger, senast vid förbundsmötet i Söderhamn 2015 – vi vill se ett kraftfullt avståndstagande av den 40 år långa ockupationen, ett erkännande av Västsahara, samt att det politiska och humanitära stödet för detta ska ökas. Vi har även drivit frågan i riksdagen.

Moumna Sid Brahim, rektor Olof Palmes skola i VästsaharaMoumna Sid Brahim, rektor Olof Palmes skola i Västsahara besökte S-kvinnors förbundsmöte 2015 i Söderhamn som internationell gäst och talare. Här tillsammans med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.

Socialdemokraterna har ett kongressbeslut sedan 2009 och 2012 fattade även riksdagen ett beslut om att uppdra åt regeringen att erkänna Västsahara. Ett 80- tal länder har redan erkänt Västsahara, dock inget EU-land. Vi hade gärna sett att Sverige tog det steget som första EU-land.

– Givetvis är vi besvikna. Ockupationen är ett brott mot internationell rätt och den måste få ett slut. Det Västsahariska folket förtjänar upprättelse. S-kvinnor kommer självklart fortsätta driva frågan. Vi vill veta hur regeringen jobbar vidare med frågan och vi vill veta när Sverige kan ta steget och erkänna Västsahara, säger S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson. 

Flera av S-kvinnors distrikt är engagerade i Västsaharafrågan och stödjer Olof Palme-skolan, som utbildar unga kvinnor i det Västsahariska flyktinglägret Layyon, nära staden Tindouf i Algeriet. Förbundet har drivit flera kampanjer, gjort uttalanden och skrivit artiklar i frågan under många år.

Västsahara är Afrikas sista koloni. Den över 40 år långa ockupationen måste få ett slut. Västsaharas position i det internationella samfundet måste stärkas och det västsahariska folket måste känna vårt stöd, de måste känna att omvärlden bryr sig.

facebook Twitter Email