Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kampen för rätt till abort måste fortsätta

Idag den 8 mars uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen. Dagen är en viktig påminnelse om att arbetet för jämställdhet måste fortsätta.

Publicerad i Bohuslänningen 8 mars 2017.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla områden. Jämställdhet berör inte bara kvinnor utan i lika stor utsträckning män.

Arbetet för jämställdhet har sällan känts så viktigt som i år. Runt om i världen ser vi oroväckande tecken på att rätten till abort alltmer börjar ifrågasättas. Kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet är en grundläggande jämställdhetsfråga. Tillgång till preventivmedel, abort och kostnadsfri abortrådgivning borde vara en självklarhet för alla kvinnor. Att USA:s president Trump nyligen beslutade att dra in stödet till organisationer som erbjuder abortvård och att Ryssland avkriminaliserade våld i nära relationer visar att inga framsteg i kvinnokampen kan tas för givna. Vår kamp får aldrig avstanna. Vi måste stå upp för kvinnors rättigheter och jämställdhet varje dag.

Lika lön för lika arbete borde vara en självklarhet i dagens Sverige. Men verkligheten ser annorlunda ut. Sveriges kvinnor har fortfarande lägre löner och sämre löneutveckling än männen. Kvinnorna har också sämre möjligheter att göra karriär, särskilt efter att de har fått barn. Det är en skandal att det ser ut så år 2017. Kvinnor och män måste ha samma möjligheter och löneutveckling i yrkeslivet. Om jämställdhet ska kunna uppnås måste män och kvinnor dela mer på ansvaret för hem och familj, bland annat genom att män tar ut mer föräldraledighet. Vårt ojämlika samhälle är också en stor anledning till att kvinnor har lägre pensioner än män. Kvinnor arbetar oftare deltid och har lägre löner än män vilket påverkar deras framtida pensioner negativt.

Vår socialdemokratiskt ledda regering är den första feministiska regeringen i världen och det märks i vår politik. En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet. Ett viktigt beslut som vi har fattat under det senaste året är att inrätta en ny jämställdhetsmyndighet i Göteborg. Myndigheten kommer att ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Den ska också samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Inrättandet av myndigheten är ett mycket viktigt steg på vägen mot ett mer jämställt Sverige. Det blir ett lyft för hela jämställdhetsarbetet i vårt land.

Vi socialdemokrater är stolta över att vår feministiska politik gör skillnad. Kvinnokampen är viktigare än på länge och vi ger oss inte förrän vi uppnår ett jämställt samhälle.

Catharina Bråkenhielm
Riksdagsledamot (S)

Carina Ohlsson
Ordförande S-kvinnor och riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email