Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

Kampen mot mäns våld mot kvinnor

Redan i pandemins början varnade kvinnorörelsen för att ökad isolering, oro, stress och ekonomisk utsatthet skulle få förödande konsekvenser för kvinnor. Världen över har vi senaste året sett de konsekvenser vi befarat – mäns våld mot kvinnor har ökat.

Publicerad i Dala-Demokraten 24 augusti 2021.*

Sverige är inget undantag. Mäns våld mot kvinnor är så omfattande att det inte kan ses som ett individproblem utan ett akut samhällsproblem. Det är strukturellt, grovt, upprepat och för att tala klarspråk livsfarligt.

Varje år mördas runt 20 kvinnor i Sverige, av män de har eller haft en nära relation med. Tusentals kvinnor och barn flyr varje år för sina liv. Under pandemin har än fler kvinnor isolerats och blivit fångar med sina förövare i sina egna hem.

I början av sommaren presenterade regeringen ett 40-punktsprogram för att intensifiera arbetet med att stoppa och förebygga mäns våld mot kvinnor.

Regeringen bär ett tungt ansvar, men samtidigt är många av punkterna kommunens ansvar. Vi S-kvinnor vill därför uppmana våra kommuner i Dalarna att säkra att vi tar vårt ansvar för att skydda kvinnor och barn från våld i hemmet.

Våldsutsatta kvinnor och barn har rätt till tryggt och stadigvarande boende. Regeringen satsar på att kartlägga hur kommunerna lever upp till detta. Vi vill därför uppmana våra kommuner att säkerställa detta livsviktiga ansvar.

Barn måste skyddas från våldsamma föräldrar. Ett tungt ansvar vilar här på kommunerna: Sätts alltid barnens bästa i första rummet? Säkras skolgång? Säkerställer kommunen att gömda barns identitet inte röjs?

Regeringen har också stärkt läroplanen för sex och samlevnad, med kunskap om samtycke och våld i hemmet. Det är kommunernas ansvar att alla som arbetar med de här frågorna inom skolan har rätt kompetens.

Socialtjänstens arbete ska stärkas och alla som möter våldsutsatta inom kommunerna måste ha rätt kompetens, hålla sig uppdaterade om nya riktlinjer om t.ex. umgänge, kontaktförbud eller vad som gäller vid psykisk misshandel, kvinnofridskränkning, hedersvåld och förebyggande insatser riktade mot förövaren.

S-kvinnor kommer alltid vara drivande i kampen för att stoppa mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle, där alla individer kan leva fria trygga liv. Kom med i kampen du också.

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor

Ingalill Persson, ordförande S-kvinnor Dalarna

* Artikeln även publicerad i:

Allehanda tillsammans med S-kvinnor Västernorrland.

Sundsvalls tidning med S-kvinnor Västernorrland.

Lidköpingsnytt tillsammans med S-kvinnor Skaraborg.

Mariestads-Tidningen tillsammans med S-kvinnor Skaraborg.

Skaraborgsbygden tillsammans med S-kvinnor Skaraborg.

Corren tillsammans med S-kvinnor Östergötland.

Hallandsposten tillsammans med S-kvinnor Halland.

Hallands Nyheter tillsammans med S-kvinnor Halland.

Norrköpings Tidningar tillsammans med S-kvinnor Norrköping.

Hela Gotland tillsammans med S-kvinnor Gotland.

facebook Twitter Email