Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-webbplatsen/integritetspolicy

”Kära framtid” – S valmanifest

En jämställd värld är möjlig – det är S-kvinnors starka övertygelse! Men det krävs en aktiv och medveten politik för att nå dit.

I årets valrörelse har jämställdhetsfrågorna varit framträdande. Många kvinnor och män har tröttnat på att se hur ojämställdheten består år efter år. S-kvinnor gläds åt att jämställdhetsfrågorna tar sin rättmätiga plats i samhällsdebatten. Ju mer frågorna diskuteras desto större är möjligheterna till verklig förändring.

Men det räcker inte att bara tala om jämställdhet, man måste även agera. I Alliansens valmanifest lyser jämställdhetspolitiska förslag tyvärr med sin frånvaro. De få åtgärder som föreslås, t.ex. ökad jämställdhetsbonus, har inte förbättrat jämställdheten.

Får Socialdemokraterna förtroendet att bilda ny regering efter valet kommer vi att föra en konkret jämställdhetspolitik. I vårt valmanifest ”Kära framtid” presenteras en lång rad förslag för ökad jämställdhet:

 • Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden.
 • Delade turer i offentlig sektor ska bort genom skrivningar i centrala kollektivavtal.
 • Lönekartläggningar ska genomföras varje år.
 • Missbruk med visstidsanställningar ska förhindras.
 • En tredje ”pappamånad” ska införas.
 • Satsningar på en jämlik skola, med mindre klasser och fler speciallärare.
 • Ett maxtak på 15 barn i förskolans småbarnsgrupper.
 • Ökade resurser till sjukvård och äldreomsorg.
 • En trygg förlossningsvård genom utbildning av fler barnmorskor.
 • Sänkt skatten för alla pensionärer.
 • Höjt barnbidrag och underhållsstöd.
 • Bekämpande av mäns våld mot kvinnor.
 • En mer jämställd fördelning av forskningsanslag och ökad andel kvinnliga professorer.
facebook Twitter Email